aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e na Epifanie, 27 januari 2019
1 Korintiërs 12,12-27
Inleiding
Vele ledematen maken één lichaam
Vertaling
12Want zoals het lichaam één is
en vele leden heeft,
en alle lichaamsdelen,
hoewel velen,
zijn één lichaam,
zo is het ook met Christus,
13want door één Geest
zijn wij allen tot één lichaam gedoopt,
zowel joden als grieken,
zowel slaven als vrijen
en allen zijn wij doordrenkt van één geest.
14Een lichaam bestaat dan ook niet uit één lichaamsdeel,
maar uit vele.
15Als nu de voet zegt
„omdat ik geen hand ben, hoor ik niet bij het lichaam”,
hoort hij daardoor niet bij het lichaam?
16En als nu het oor zegt
„omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam”,
hoort hij daardoor niet bij het lichaam?
17Als het hele lichaam oog was,
waar bleef het gehoor?
Als het hele lichaam oor was,
waar bleef de reuk?
18God nu heeft de lichaamsdelen,
elk ervan,
een plaats toegewezen in het lichaam,
zoals Hij het wilde.
19Als zij allemaal één lichaamsdeel vormen,
waar bleef het lichaam?
20Maar nu zijn er wel veel delen,
maar slechts één lichaam.
21Het oog kan niet tegen de hand zeggen
„ik heb je niet nodig”
en evenmin het hoofd tegen de voeten
„ik heb jullie niet nodig”.
22Maar juist veel meer:
de lichaamsdelen
waarvan we denken dat ze het zwakst zijn,
zijn het meeste nodig.
23En de lichaamsdelen
waarvan we denken dat ze het minst eerbaar zijn,
kennen we de grootste eer toe,
en de minder edele delen van ons,
eren we des te meer,
24de edele delen nu hebben dat niet nodig.
Maar God heeft het lichaam zo samengesteld
dat Hij meer eer gaf aan de delen
die het daaraan te kort komt,
25opdat er geen verdeeldheid in het lichaam is,
maar zodat de delen voor elkaar dezelfde zorg hebben.
26Als één deel lijdt, lijden alle lichaamsdelen mee,
als één deel wordt vereerd,
delen alle lichaamsdelen mee in de vreugde.
27Welnu, jullie zijn het lichaam van Christus
en alle delen zijn er een onderdeel van.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 3e na Epifanie
Laatste wijziging 10 Jan 2019 17:41:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 12,27-31 [Epistel] , 1Kor. 12,12-27 [Epistel] , 1Kor. 12,12-27 [Epistel] , 1Kor. 12,27-31 [Epistel] Het lichaam van Christus en de verdeling van gaven en taken

3e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 12,12-27 [Epistel]
Est. 3,1-15 [OT-alt]
Jes. 61,1-9 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 48; Colofon