aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie, 13 januari 2019
Lucas 3,15-22
Vertaling
15Terwijl het volk stond te wachten
en allen in hun harten overlegden
of Johannes misschien de gezalfde was,
16antwoordde Johannes en zei tegen allen:
ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik,
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken.
Die zal u dopen in heilige geest en vuur.
17De wan is in zijn hand
om zijn dorsvloer te zuiveren
en het graan bijeen te brengen in zijn schuur,
maar het kaf zal hij verbranden met onblusbaar vuur.
18Met vele andere bemoedigingen1 bracht hij het volk de  goede boodschap.
19Toen echter Herodes, de viervorst, door hem berispt werd
vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer
en vanwege alle andere kwade zaken die hij bedreef,
20voegde hij bij dit alles er nog aan toe
dat hij Johannes in bewaring opsloot.
21Het geschiedde terwijl heel het volk zich liet dopen
en ook Jezus gedoopt werd
en hij in gebed was,
dat de hemel zich opende
22en de heilige geest in de gestalte van een duif op hem neerdaalde
en een stem geschiedde uit de hemel:
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welbehagen.
Noten
1noot of:vermaningen
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 1e na Epifanie
Laatste wijziging 30 Oct 2020 14:03:28
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 3,15-22 [Evangelie] Doop van de Heer, Luc. 3,15-16 [Evangelie] , Luc. 3,21-22 [Evangelie]

1e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 3,15-22 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon