aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 30 december 2018
Lucas 2,33-40
Oud ontmoet jong
Vertaling
33Zijn vader en moeder waren verwonderd
over wat er van hem gezegd werd.
34Simeon zegende hen
en zei tot Maria, zijn moeder:
zie, deze is gesteld
tot vallen en opstaan van velen in Israël
en tot teken dat weersproken wordt
35— ook door je eigen ziel zal een zwaard gaan —
zo zullen uit veler harten
de overleggingen onthuld worden.
36En Hanna was er ook, profetes,
dochter van Phanuël uit de stam Aser;
zij was vergevorderd in haar levensdagen,
nadat ze met haar man zeven jaren geleefd had
na haar meisjestijd.
37En nu was zij weduwe,
tot wel vierentachtig jaren,
maar zij heeft geen afstand genomen van de tempel,
dienend met vasten en gebed,
nacht en dag.
38Op ditzelfde uur kwam zij erbij staan,
ze prees God
en sprak over hem tot allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
39Toen zij alles volbracht hadden
volgens de tora van de heer,
keerden zij naar Galilea terug,
naar hun eigen stad Nazareth.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 20 Dec 2018 14:38:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,33-40 [Evangelie] De profetes Anna, Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,33-40 [Evangelie] , Luc. 2,22-40 [Evangelie] In de Tempel, Luc. 2,33-40 [Epistel]
Exegeses: Luc. 2,33-40 [Commentaar] Simeon en Hanna

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,33-40 [Evangelie]
Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 766; Colofon