aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
50ste Paasdag: Pinksteren, 27 mei 2007
Handelingen 2,1-13
Pinksteren
Vertaling
1Met dat het de dag van Pinksteren werd,
waren allen op dezelfde plek bijeen.
2Plotseling was er een geluid uit de hemel
als van een enorme wind die opsteekt,
en vulde heel het huis waar ze zaten;
3aan hen werden zich verdelende tongen gezien,
alsof die van vuur waren
en het zat op ieder van hen;
4allen werden vol van heilige geest
en begonnen met andere tongen te spreken
zoals de geest aan hen te orakelen gaf.
5Er waren te Jeruzalem wonende Joden,
mannen waar je houvast aan hebt,
uit elk volk onder de hemel.
6Toen die stem had geklonken
kwam de menigte bijeen
en raakte in verwarring,
want ieder hoorde hen spreken
in het eigen dialect.
7Ze stonden perplex en verwonderden zich
en zeiden:
zijn dat die daar spreken
niet allemaal Galileeërs?
8Hoe verstaan wij dat dan,
ieder in ons eigen dialect
waarin wij opgegroeid zijn?
9Parten, Meden, Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, Judea,
Kappadocië, Pontus en Azië,
10Frygië, Pamfilië en Egypte,
en het gebied van Libië bij Cyrene,
en hier verblijvende Romeinen,
11Joden en proselieten,
Kretenzers en Arabieren —
wij horen hen de grote daden van God uitspreken
in onze eigen talen.
12Allen stonden perplex
en waren er verlegen mee
en zeiden tot elkaar:
Wat wil dit zijn?
13Anderen staken er de draak mee en zeiden:
Ze hebben teveel most gedronken.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 50ste Paasdag: Pinksteren
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties:
jaap goorhuis: kanttekeningen [2017-10-06 11:20:48]
1. Waarom vertaal je 'sumplèrousthai' niet?
3a. Dit is toch geen begrijpelijk Nederlands?
4c. Orakelen??
5b. Mannen van houvast. Waarom niet gewoon vroom? Dat betekent het woord toch?
6e. Ik begrijp dat je het onderscheid tussen glossa en dialektos tot uitdrukking wilt en moet brengen. Maar dialekt lijkt mij niet goed. Het gaat hier m.i. om verschillende talen waarin zich de tongval van de Geest meedeelt.
7. Ik zou liever vertalen: zij waren buiten zichzelf.
8b. Zie 6.
12a. Zie 7.
13b. Waarom moet je ons die goede oude zoete wijn nu afnemen?

Andere vertalingen: Hand. 2,1-24 [Epistel] De grote dag van de HEER, Hand. 2,1-24 [Epistel] , Hand. 2,1-24 [Epistel] , Hand. 2,1-13 [Evangelie]

50ste Paasdag: Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joël 2,28-32 [OT]
Joh. 20,19-23 [Evangelie]
Hand. 2,1-13 [NT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 77; Colofon