aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2018
Lucas 2,1-20
Vertaling
1Nu gebeurde het in die dagen
dat er een bevel uitging van keizer Augustus
dat de hele bewoonde wereld moest worden ingeschreven.
2Deze eerste inschrijving vond plaats
toen Quirinius gouverneur was over Syrië.
3En allen gingen op weg om ingeschreven te worden,
ieder naar zijn eigen stad.
4Dus ook Jozef ging op weg,
uit Galilea, uit de stad Nazareth,
naar Judea, naar de stad van David,
die Bethlehem genoemd wordt,
want hij was van het huis en de familielijn van David,
5om zich te laten inschrijven,
samen met Maria,
die aan hem beloofd was als bruid,
zij was zwanger.
6En het gebeurde,
toen zij daar waren,
dat het de tijd werd voor haar om te bevallen.
7En zij beviel van haar eerstgeboren zoon
en wikkelde hem in windsels
en zij legde hem in een voerbak
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
8En er waren herders in datzelfde gebied,
buiten in het veld om de wacht te houden
en ze waakten in de nacht over hun kudde.
9En een engel van de Heer stond naast hen
en de schittering van de Heer lichtte op om hen heen,
en ze waren verschrikkelijk geschrokken.
10En de engel zei tegen hen:
„Weest niet bevreesd,
want zie,
ik verkondig jullie grote blijheid
die voor het hele volk zal zijn,
11omdat vandaag een redder,
dat is Christus de Heer,
voor jullie geboren werd in de stad van David.
12En dit is voor jullie een teken:
jullie zullen  een baby vinden gewikkeld in windsel
en liggend in een voorbak.”
13En plotseling was er bij de engel
een menigte van het hemelse leger;
zij prezen God en zeiden:
14„Ere zij God in de hoogste,
en op aarde vrede
in mensen in wie hij een welgevallen heeft.’
15En het gebeurde
toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel,
dat de herders tegen elkaar zeiden:
„Laten we naar Bethlehem gaan
en het woord zien dat aan ons gebeurd is,
wat de Heer aan ons bekend heeft gemaakt”.
16En ze gingen er gehaast heen
en vonden Maria en Jozef en het baby liggende in de voorbak.
17Toen ze het gezien hadden,
maakten ze bekend de woorden die tot hen gesproken waren
over dit kind.
18En allen, die het hoorden, verbaasden zich
over wat een hen gezegd werd door de herders.
19En Maria bewaarde al deze woorden,
die overdenkend in haar hart.
20En de herders keerden terug,
God lovende en prijzende
om alles wat zij hadden gehoord en gezien,
zoals het aan hen verteld was.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 19 Nov 2018 16:46:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-21 [OT] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-14 [Evangelie] , Luc. 2,15-20 [Evangelie] het woord dat is geschied, Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...

Kerstnacht - paars of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 8,23-23 [OT]
Luc. 2,1-20 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 575; Colofon