aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Openbaring 10
1
En ik zag een andere engel, sterk,
neerdalen uit de hemel,
omgeven met een wolk,
de regenboog op zijn hoofd,
zijn aangezicht als de zon
en zijn benen als zuilen van vuur

2
met in zijn hand een geopend boekrolletje.
Hij plaatste zijn rechtervoet op de zee,
zijn linker op het land

3
en riep met luide stem
zoals een leeuw brult.
En toen hij riep, spraken de zeven donders
met hun eigen geluid.

4
En toen de zeven donders spraken,
wilde ik schrijven;
ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
verzegel wat de zeven donders spraken;
schrijf het niet op!

5
En de engel die ik zag staan
op de zee en op het land,
hief zijn rechterhand naar de hemel

6
en zwoer bij Hem die leeft
tot in de eeuwen der eeuwen,
die de hemel schiep met al wat daarin is
en de aarde met al wat daarin is
en de zee met al wat daarin is:
tijd zal er niet meer zijn!

7
Maar in de dagen van de stem
van de zevende engel,
wanneer die zal trompetteren,
is het geheimenis van God vervuld,
zoals Hij zijn dienaren de profeten beloofde.

8
En de stem die ik hoorde uit de hemel
sprak opnieuw met mij en zei:
Ga, neem het geopende boek
dat in de hand van de engel is
die op de zee en op het land staat.

9
Ik ging naar de engel en zei hem
mij het boekrolletje te geven.
En hij zegt tegen mei:
Neem het en eet het op;
het zal je buik bitter maken,
maar in je mond zal het zoet zijn als honing.

10
En ik nam het boekrolletje
uit de hand van de engel
en at het op –
en het was in mijn mond zoet als honing;
en toen ik het opat,
werd mijn buik bitter.

11
En ze zeiden mij:
Je moet opnieuw profeteren
tegen vele volken en naties
en talen en koningen.

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 2e van Advent
Laatste wijziging 19 Nov 2018 21:52:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 69; Colofon