aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen, 1 november 2018
Openbaring 7,9-17
Inleiding
gekomen uit de grote verdrukking
Vertaling
9Na die dingen keek ik en zie,
een grote menigte, die niemand kon tellen,
uit alle natie en stammen en volken en tongen,
staande voor het aangezicht van de troon
en voor het aangezicht van het bokje1 ,
omkleed met witte stola's
en palmtakken in hun handen.
10Zij riepen met grtote stem, zij zeiden:
De redding is aan onze God
die zit op de troon en aan het bokje!”
11Alle engelen stonden in een kring om de troon
en de oudsten en de vier levenden.
Zij vielen neer voor het aangezicht van de troon op hun gezichten
en zij aanbaden God en zeiden:
12“Amen! Zegen, glorie, wijsheid,
dankzegging, eer, kracht en sterkte
aan onze God tot de eeuwen der eeuwen. Amen!
13Eén uit de oudsten antwoordde, hij zei mij:
Die omkleed zijn met witte stola's,
wie zijn zij en waar komen zij vandaan?”
14Ik heb hem gezegd: Mijn heer, jij weet het.
Hij zei mij: Dezen zijn gekomen uit de grote verdrukking
en zij hebben hun stola's gewassen en
hebben ze wit gemaakt in het bloed van het bokje.
15Daarom zijn zij voor het aangezicht van de troon van God
en brengen hem eer dag en nacht in zijn heiligdom.
Hij die op de troon zit, zal hen overhuiven.
16Geen honger zullen zij hebben, noch dorst;
noch zal de zon of enige hitte op hen vallen2 ,
17omdat het bokje, midden op de troon,
hen zal weiden en zal leiden naar de waterbronnen van het leven3
God zal alle tranen van hun ogen afwissen4 .
Noten
1Naatsepad: Hamel
2Jes49:10
3Ps23:2
4Jes25:8
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 1 Oct 2018 11:26:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 7,1-17 [Epistel] , Op. 7,9-17 [Epistel] ...uit alle volkeren, Op. 7,2-12 [Luthers leesrooster]

Allerheiligen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Op. 7,2-4 [Evangelie]
Op. 7,9-17 [Epistel]
Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 832; Colofon