aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 5e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Openbaring 7,2-4
de verzegelden uit alle stam
2en ik zag een andere engel
die opkomt van de zonsopgang
die een zegel van de levende God heeft,
en hij riep met grote stem tegen de vier engelen
aan wie gegeven was schade te berokkenen aan de aarde en de zee
3en hij zei: berokken geen schade aan de aarde,
noch aan de zee, noch aan de bomen,
totdat wij verzegeld hebben de knechten van onze God
op hun voorhoofden.
4En ik hoorde het aantal van die verzegeld waren:
honderd vier en veertig duizend,
zij waren verzegeld uit elke stam van de kinderen van Israël.

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Allerheiligen
Laatste wijziging 1 Oct 2018 11:24:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 7,1-17 , Op. 7,2-12
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 265; Colofon