aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 28 oktober 2018
Hebreeën 6,9-12
Vertaling
9Wij nu zijn overtuigd1
van iets beters in betrekking met jullie,
geliefden:
jullie hebben deel aan de redding,
zelfs terwijl we zo (streng) spreken.
10Want God is niet zo oneerlijk2
dat Hij over het hoofd ziet3
de daden en de liefde
die jullie hebben gedemonstreerd4 voor zijn naam,
de diensten5 die jullie de heiligen hebben bewezen6 ,
en nog steeds bewijzen7 .
11Wij verlangen ernaar
dat ieder van jullie dezelfde ijver blijft demonstreren8
tot verwezenlijking van de hoop
tot aan het einde toe,
12opdat jullie niet lui9 worden
maar navolgers van hen die
door geloof en geduld
erfgenamen werden van de beloften.
Noten
1Bijna alle vertalingen halen het slot van dit vers naar voren. Dat laat het verband met de voorafgaande vermaningen zien, maken dat wat milder. Ik laat het echter achteraan staan: dan komt de overtuiging van iets beters veel meer in de aandacht te staan.
2Het staat er echt: onrechtvaardig, oneerlijk!
3ἐπιλανθάνομαι: negeren, over het hoofd zien, vergeten.
4ἐνδείκνυμι: tonen, markeren, demonstreren. Misschien wat te modern, maar het laat wel de tegenstelling zien met wat er verweten worden in de veren die aan deze verzen vooraf gaan.
5Diakonia!!
6Aoristus
7Presens
8De keuze voor dezelfde vertaling als in het voorgaande vers.
9νωθρός: lui, sloom — in de zin van: langzaam en apathisch — traag
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 7 Dec 2020 11:28:31
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 6,9-12 [Epistel]
Jes. 59,9-19 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 372; Colofon