aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de herfst, 21 oktober 2018
Hebreeën 4,12-16
Vertaling
12Want levend is het woord van God en werkzaam
en scherper snijdend dan enig tweesnijdend zwaard
en het dringt diep door tot uiteenlegging
van ziel en geest, gewrichten en merg,
en het is tot oordelen over overwegingen
en gedachten van het hart in staat.
13En geen schepsel is onzichtbaar voor hem,
maar alles ligt open en bloot voor de ogen van hem,
voor wie wij rekenschap moeten afleggen.

14Omdat wij een grote hogepriester hebben
die door de hemelen is gegaan,
Jezus, de zoon van God,
laten wij dan vasthouden aan de belijdenis.
15Want wij hebben niet een hogepriester
die niet kan meevoelen met onze zwakheden,
maar een die in alle opzichten en op gelijke wijze
beproefd is geweest, zonder te zondigen.
16Laten wij dus in vrijmoedigheid
komen tot de troon der genade,
opdat wij ontferming ontvangen en genade vinden
om op de juiste tijd hulp te krijgen.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 7 Dec 2020 11:24:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 4,12-16 [Epistel]
Jes. 29,18-24 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 134; Colofon