aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hebreeën 4,12-16
12Want levend is het woord van God en werkzaam
en scherper snijdend dan enig tweesnijdend zwaard
en het dringt diep door tot uiteenlegging
van ziel en geest, gewrichten en merg,
en het is tot oordelen over overwegingen
en gedachten van het hart in staat.
13En geen schepsel is onzichtbaar voor hem,
maar alles ligt open en bloot voor de ogen van hem,
voor wie wij rekenschap moeten afleggen.

14Omdat wij een grote hogepriester hebben
die door de hemelen is gegaan,
Jezus, de zoon van God,
laten wij dan vasthouden aan de belijdenis.
15Want wij hebben niet een hogepriester
die niet kan meevoelen met onze zwakheden,
maar een die in alle opzichten en op gelijke wijze
beproefd is geweest, zonder te zondigen.
16Laten wij dus in vrijmoedigheid
komen tot de troon der genade,
opdat wij ontferming ontvangen en genade vinden
om op de juiste tijd hulp te krijgen.

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 5e van de herfst
Laatste wijziging 21 Sep 2018 07:49:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 319; Colofon