aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hebreeën 3,7-14 Niet zoals de vaderen!
Alles is anders sinds Christus, zegt de schrijver aan de Hebreeen — wees dan ook anders dan je voorouders, want je hebt deel aan Christus. Bewaar elkaar bij die roeping.
7Daarom,
zoals de Geest – de heilige — zegt:
Heden, als je zijn stem hoort,
8verhardt je harten dan niet, zoals in de verbittering1
ten dage van de beproeving in de woestijn,
9waar je vaders mij hebben beproefd met hun uitdaging,
10terwijl zij mijn werken zagen, veertig jaren lang!
Daarom ontstak ik in woede op dat soort
en zei ik:
Altijd dwalen zij met hun hart;
en zij – zij hebben mijn wegen niet willen kennen!
11zodat ik gezworen heb in mijn boosheid:
als zij ooit nog binnengaan in mijn rust…!2
12Zie toe3 , broeders-en-zusters,
dat er nooit in iemand van jullie een slecht hart vol ongeloof zal zijn,
waarmee je afvalt van de levende God.
13Maar roep elkaar dag aan dag op,
zolang dat ‘heden’ uitgeroepen wordt,
dat niemand van jullie zich verhardt in het bedrog van de zonde.
14Want wij zijn deelgenoten van de Christus geworden —
als wij dan maar het beginsel van de standvastigheid vasthouden,
ongeschokt4 tot het einde.
Noten
1zo NB
2Ps. 95, 7-11
3zo NB
4zo WV

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 24 Sep 2018 10:35:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 627; Colofon