aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de herfst, 14 oktober 2018
Hebreeën 3,7-14
Niet zoals de vaderen!
Inleiding
Alles is anders sinds Christus, zegt de schrijver aan de Hebreeen — wees dan ook anders dan je voorouders, want je hebt deel aan Christus. Bewaar elkaar bij die roeping.
Vertaling
7Daarom, zoals de Geest – de heilige — zegt:
Heden, als je zijn stem hoort,
8verhardt je harten dan niet, zoals in de verbittering1
ten dage van de beproeving in de woestijn,
9waar je vaders mij hebben beproefd met hun uitdaging,
10terwijl zij mijn werken zagen, veertig jaren lang!
Daarom ontstak ik in woede op dat soort
en zei ik:
Altijd dwalen zij met hun hart;
en zij – zij hebben mijn wegen niet willen kennen!
11zodat ik gezworen heb in mijn boosheid:
als zij ooit nog binnengaan in mijn rust…!2
12Zie toe3 , broeders-en-zusters,
dat er nooit in iemand van jullie een slecht hart vol ongeloof zal zijn,
waarmee je afvalt van de levende God.
13Maar roep elkaar dag aan dag op,
zolang dat ‘heden’ uitgeroepen wordt,
dat niemand van jullie zich verhardt in het bedrog van de zonde.
14Want wij zijn deelgenoten van de Christus geworden —
als wij dan maar het beginsel van de standvastigheid vasthouden,
ongeschokt4 tot het einde.
Noten
1zo NB
2Ps. 95, 7-11
3zo NB
4zo WV
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e van de herfst
Laatste wijziging 7 Dec 2020 10:45:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 3,7-14 [Epistel]
Deut. 15,1-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 89; Colofon