aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 7 oktober 2018
Hebreeën 3,1-6
Bedienaar en Zoon des huizes
Vertaling
1Daarom geliefde broeders,
deelgenoten van de hemelse roeping,
richt jullie aandacht op de gezondene
en hogepriester van onze belijdenis:Jezus,
2die getrouw was aan die hem maakte.
Zoals ook Mozes was in heel zijn huis.
3Want deze is meerdere glorie waard geacht dan Mozes,
zoals ook de ontwerper
meer lof krijgt dan het huis zelf.
4Want elk huis wordt door iemand ontworpen.
En die alles ontworpen heeft is God.
5En Mozes was wel getrouw in heel zijn huis,
als bedienaar om te getuigen van de dingen,
waarover gesproken zou worden,
6Christus evenwel als de Zoon over zijn huis.
Het huis van hem zijn wij.
Als wij tenminste aan de vrijmoedigheid
en de loftrompet van de hoop
ook tot het einde toe stevig vasthouden.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 3 Dec 2020 17:01:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 3,1-6 [Epistel]
Mal. 2,10-16 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1989; Colofon