aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hebreeën 3,1-6 Bedienaar en Zoon des huizes
1Daarom geliefde broeders,
deelgenoten van de hemelse roeping,
richt jullie aandacht op de gezondene
en hogepriester van onze belijdenis:Jezus,
2die getrouw was aan die hem maakte.
Zoals ook Mozes was in heel zijn huis.
3Want deze is meerdere glorie waard geacht dan Mozes,
zoals ook de ontwerper
meer lof krijgt dan het huis zelf.
4Want elk huis wordt door iemand ontworpen.
En die alles ontworpen heeft is God.
5En Mozes was wel getrouw in heel zijn huis,
als bedienaar om te getuigen van de dingen,
waarover gesproken zou worden,
6Christus evenwel als de Zoon over zijn huis.
Het huis van hem zijn wij.
Als wij tenminste aan de vrijmoedigheid
en de loftrompet van de hoop
ook tot het einde toe stevig vasthouden.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 13 Sep 2018 11:22:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 252 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 364; Colofon