aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Zacharia 14,4-9
4Als volgt heeft JHWH, mijn God gesproken:
Word herder van de slachtschapen,
5die door haar kopers worden gedood, straffeloos
en waarvan de verkoper zegt:
JHWH zij geprezen, zo word ik rijk!
zonder dat hun eigen herder medelijden met de schapen heeft.
6Ik heb namelijk geen medelijden meer met de bewoners van het land
—vaststelling van JHWH
Kijk maar, ik tref de mensen aan,
ieder in de macht van zijn naaste en in de macht van zijn koning.
Dan moeten ze het land maar verwoesten,
ik zal niet redden uit hun macht.
1
7Ik werd herder van de slachtschapen.
de schapen waren eigendom van de Kanaänieten
(of: vooral de zwaksten onder de schapen.)
Ik verschafte mij twee stokken
De ene noemde ik ‘vriendelijkheid’
De andere noemde ik ‘verbinding’.
En ik was herder van de schapen.
8Ik stuurde drie herders in één maand weg.
Mijn geduld met hen raakte op.
En zij zelf kregen een afkeer van mij.
9En ik zei:
Ik wil jullie herder niet zijn.
Een schaap dat dood gaat moet maar doodgaan.
Wie zoek raakt moet maar zoek raken.
En de schapen die overblijven, laten ze elkaars vlees maar eten.
Noten
1De cursief gedrukte regels behoren tot een tweede en latere laag in de tekst. Zie ook het commentaar!

Afdrukken | vertaling door ETCBC | bij 1e van Advent
Laatste wijziging 13 Aug 2018 13:31:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 14,3-9 JHWH één en zijn naam één, Zach. 14,4-9 , Zach. 14,4-9 , Zach. 14,3-9
Commentaar: Zach. 14,1-21 Laat je omscholen tot pelgrim
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 173; Colofon