aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 23 september 2018
Deuteronomium 13,1-5
Vertaling
1Dit hele woord, dat ik u gebied, zult u bewaren om te doen.
U zult daaraan niet iets toevoegen of er iets aan afdoen.
2Wanneer in uw midden een profeet of iemand met droomorakels opstaat
en u een teken of wonder geeft,
3en dat teken of dat wonder dat hij tot u gesproken heeft, komt met de woorden:
Laten wij andere goden, die u niet gekend hebt, achterna gaan en die dienen,
4dan zult u aan de woorden van die profeet of die man met droomorakels geen gehoor geven.
Want JHWH uw god stelt u op de proef om te weten
of u JHWH uw god liefhebt met uw hele hart en met uw hele ziel.
5JHWH uw god zult u volgen en hém vrezen,
en aan zijn geboden zult u uzelf houden,
en zijn stem gehoorzamen en hém dienen en zijn aanhanger zijn.
Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 30 Jun 2018 11:36:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 13,1-6 [OT] Regels omtrent de profeten, Deut. 13,1-6 [OT] , Deut. 13,1-6 [OT] , Deut. 13,2-6 [OT] , Deut. 13,2-6 [OT]

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 13,1-5 [OT]
Jak. 3,16-18 [Epistel]
Jak. 4,1-6 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 973; Colofon