aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Deuteronomium 13,1-5
1Dit hele woord, dat ik u gebied, zult u bewaren om te doen.
U zult daaraan niet iets toevoegen of er iets aan afdoen.
2Wanneer in uw midden een profeet of iemand met droomorakels opstaat
en u een teken of wonder geeft,
3en dat teken of dat wonder dat hij tot u gesproken heeft, komt met de woorden:
Laten wij andere goden, die u niet gekend hebt, achterna gaan en die dienen,
4dan zult u aan de woorden van die profeet of die man met droomorakels geen gehoor geven.
Want JHWH uw god stelt u op de proef om te weten
of u JHWH uw god liefhebt met uw hele hart en met uw hele ziel.
5JHWH uw god zult u volgen en hém vrezen,
en aan zijn geboden zult u uzelf houden,
en zijn stem gehoorzamen en hém dienen en zijn aanhanger zijn.

Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 30 Jun 2018 11:36:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 13,1-6 Regels omtrent de profeten, Deut. 13,1-6 , Deut. 13,1-6 , Deut. 13,2-6
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 534; Colofon