aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 4,18-26
18Mozes ging op weg en keerde terug naar Jetro, zijn schoonvader.1
Hij zei hem:
Ik wil graag gaan en terugkeren naar mijn volksgenoten in Egypte
en ik wil zien of ze nog in leven zijn.
Jetro zei:
Ga, en alle goeds!
19JHWH zei tegen Mozes, in Midian:
Ga, keer terug naar Egypte,
want alle mannen die jou naar het leven stonden, zijn dood.
20Mozes nam zijn vrouw en zijn zonen en liet ze rijden op een ezel.
Hij keerde terug naar Egypte.
Ook nam Mozes de staf van God mee.
21JHWH zei tegen Mozes:
Nu je op weg gaat om terug te keren naar Egypte,
let dan op al de wondertekenen die ik jou ter beschikking heb gesteld
en doe ze in aanwezigheid van Farao.
Maar ik zelf zal zijn houding onverzettelijk maken
en hij zal het volk niet laten gaan.
22Dan moet je tegen Farao zeggen:
Aldus heeft JHWH gesproken:
Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene.
23En ik zei tegen jou:
Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen.
Jij weigerde hem te laten gaan.
Besef wel:
Ik ga jouw zoon, je eerstgeborene doden.
24Het gebeurde onderweg in het nachtverblijf.
JHWH kwam op hem af en probeerde hem te doden.
25Zippora nam een scherpe steen en sneed de voorhuid van haar zoon af.
Zij raakte ‘zijn voeten’ aan en zei:
Echt een bloedbruidegom ben jij voor mij!
26En hij liet hem los.
Het was bij die gelegenheid dat zij heeft gezegd:
een bloedbruidegom.
Het ging over de besnijdenis.
Noten
1vertaling: Eep Talstra

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij
Laatste wijziging 3 Dec 2018 09:27:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 4,18-31
Commentaar: Ex. 4,18-26 Is God gevaarlijk?
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 626; Colofon