aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Exodus 6,6-20
6Daarom, zeg aan de kinderen van Israël:
Ik ben JHWH en ik zal jullie onder het slavenjuk van de Egyptenaren uithalen;
ik zal jullie redden van het harde werk voor hen
en ik zal jullie bevrijden, met overmacht en met harde sancties.

9Mozes sprak op die manier met de kinderen van Israël,
maar ze hebben niet naar Mozes geluisterd,
uit moedeloosheid en vanwege het harde werk
10JHWH sprak Mozes aan en zei:
11Ga en spreek Farao de koning van Egypte aan;
hij moet de kinderen van Israël uit zijn land laten gaan.
12Maar Mozes sprak JHWH tegen met de woorden:
Het is toch duidelijk.
De kinderen van Israël hebben niet naar mij geluisterd,
hoe zou Farao mij dan aanhoren,
terwijl ik ook nog moeite heb met spreken?’
13JHWH sprak Mozes en Aäron aan
en gaf hen opdrachten voor de kinderen van Israël en voor Farao,
de koning van Egypte,
om de kinderen van Israël uit het land Egypte te laten vertrekken.
14Dit zijn de hoofden van hun clans.

16Dit zijn de namen van de zonen van Levi volgens hun generaties:
Gerson, Kehat en Merari.

(waarna de zonen van deze drie zonen volgen.)

20Amram nam zich Jochebed, zijn verwante, tot vrouw
en zij baarde hem Aäron en Mozes.

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij
Laatste wijziging 3 Dec 2018 09:24:39
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 6,1-7 De Eeuwige zal bevrijden, Ex. 6,1-7 , Ex. 6,2-9 , Ex. 6,1-7 , Ex. 6,2-8 , Ex. 6,2-8
Commentaar: Ex. 6,6-20 Een God van mensen
Deze site heeft 254 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 625; Colofon