aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de zomer, 15 augustus 2021
Jesaja 35,1-10
Vertaling
1De woestijn en het dorre land zullen zich verheugen
juichen zal de steppe en bloeien als de narcis.
2Bloeien ja bloeien zal zij
zij zal juichen ja met gejuich en jubelen van vreugde;
de heerlijkheid van de Libanon wordt aan haar gegeven,
de pracht van de Karmel en de Saron,
zij zijn het die zullen zien de heerlijkheid van JHWH,
de pracht van onze God.
3Versterkt de slappe handen
en de knikkende knieën maakt ze krachtig!
4Zeggen jullie tot hen wier hart op hol geslagen is:
Weest sterk, vreest niet!
Zie jullie God,
Hij zal komen met wraak
met de vergelding van God ,1
hij zal komen en jullie redden!
5Dan  zullen de ogen van de blinden geopend worden
en de oren van de doven geopend worden.
6Dan zal de lamme springen als een hert
en jubelen de tong van de stomme
omdat water tevoorschijn breekt in de woestijn
en stromen in dorre streken.
7En de brandende zonnehitte zal worden tot een rietpoel
en de dorstende grond tot waterbronnen,
op de plaats van jakhalzen, waar zij leven,
gras met riet en biezen!
8En daar zal een straat zijn, een weg
en die weg zal de heilige genoemd worden,
een onreine zal daar niet voorbijgaan,
hij is voor hem die de weg gaat,2
maar dwazen zullen er niet komen.
9Geen leeuw zal daar zijn
noch zal een verscheurend dier daarop gaan,
dat wordt daar niet gevonden,
maar de gelosten3 gaan er.
10Ja, de losgekochten van JHWH zullen terugkeren
en komen dan in Sion met gejuich,
eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn,
jubel en vreugde zal hen overkomen,
maar kwalen en zuchten zijn geweken.
Noten
1Niet alleen negatief; vgl. ook de weldaden in Ps. 103,2, en Spr. 19,17: beloning voor wie zich over de arme ontfermt (JD).
2Zou deze letterlijke vertaling van Childs niet de oplossing zijn voor deze moeilijke Hebreeuwse tekst (JD)
3Van גאל — lossen, dus niet verlosten zoals NBG/NBV (vgl. o.a. Ruth 4).
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 5 Jun 2018 16:35:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] De dorre vlakte der woestijnen, Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [OT] , Jes. 35,1-10 [Luthers leesrooster] , Jes. 35,1-10 [OT]

9e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 35,1-10 [OT]
Joh. 6,30-40 [Evangelie]
Neh. 9,9-21 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 482; Colofon