aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 3,25-26
25Jouw1 mannen, door het zwaard zullen zij vallen,
en jouw helden in de strijd,
26en klagen en treuren zullen haar poorten
en berooid zal zij op de grond zitten!
Noten
1De toegesprokene, die zo’n treurig lot wacht is telkens Sion, door wier poorten (eig. ‘openingen’) wij als het ware binnengaan en haar berooid op de grond zien zitten.

Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 2e van de zomer
Laatste wijziging 5 Jun 2018 15:48:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 3,25-26 , Jes. 3,25-26 , Jes. 3,25-26
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 724; Colofon