aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
, 30 november 1999
Exodus 5,1-23
Vertaling
1Hierna1 zijn Mozes en Aäron naar Farao gegaan
en zeiden ze tegen hem:
Aldus heeft JHWH, de God van Israël gezegd:
Laat mijn volk gaan, zodat ze voor mij een feest kunnen houden in de woestijn.
2De farao zei:
Wie is JHWH, dat ik hem zou moeten gehoorzamen door Israël te laten gaan?
Ik ken JHWH niet, dus ik zal Israël zeker niet laten gaan.
3 Ze zeiden:
JHWH de God van de Hebreeën heeft ons ontmoet.
En dus willen wij graag drie dagreizen de woestijn in gaan
en offers brengen aan JHWH onze God.
Anders zou hij ons kunnen treffen met de pest of het zwaard.
--
6De farao gaf nog op dezelfde dag bevel aan de slavendrijvers over het volk
en aan hun opzichters:
7Jullie moeten niet langer stro ter beschikking stellen aan het volk
om daarmee stenen te produceren, zoals gister en eergister.
Zij moeten nu zelf stro gaan verzamelen.  
--
11Jullie moeten zelf je stro gaan halen, waar je het maar vindt.
Want van jullie werklast wordt niets afgehaald.
--
13De slavendrijvers joegen hen op met de woorden:
Jullie dagelijks portie werk afmaken, net als toen er nog stro was!
14En de opzichters
die de slavendrijvers van farao over de Israëlieten hadden aangesteld
werden geslagen:
Waarom hebben jullie de hoeveelheid te bakken stenen niet klaar,
zoals gisteren en eergisteren?
Vandaag, even veel als gisteren?
15Toen kwamen de opzichters van de Israëlieten klagen bij Farao:
Waarom behandelt U ons, uw knechten, op deze manier?  
--
19De opzichters van de kinderen van Israël beseften dat het er slecht voor hen uitzag,
door die woorden:
Jullie mogen niets verminderen van jullie aantal stenen voor elke dag.  
--
22Mozes keerde terug naar JHWH en zei:
Heer, waarom hebt U dit volk kwaad gedaan?
Waarom toch hebt U mij gezonden?
22Immers, vanaf het moment dat ik bij Farao ben gekomen om in uw naam te spreken,
heeft hij dit volk kwaad gedaan
en hebt U uw volk absoluut niet gered!2
Noten
1Nadat het volk vertrouwen had gekregen – Ex. 4,31
2vertaling: Eep Talstra
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij
Laatste wijziging 3 Dec 2018 09:29:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Exegeses: Ex. 5,1-23 [] Waaromvragen te over.

-
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,1-21 [OT]
Est. 9,1-1 [OT-alt]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Hand. 20,13-38 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 2,21 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 2,21-21 [Evangelie]
Ex. 10,1-27 [OT]
Mat. 21,1-11 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Ex. 8,12-28 [OT]
Ex. 9,1-29 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Zach. 9,9-13 [Commentaar]
Jes. 55,6-13 [OT]
1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Ex. 4,18-26 [OT]
1Sam. 16,1-23 [OT-alt]
2sam. 15,1-12 [OT-alt]
Ex. 6,6-20 [OT]
Ex. 6,6-20 [OT]
Jer. 23,1-6 [OT]
Ex. 4,18-26 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT]
Mat. 5,1-12 [Commentaar]
Ex. 5,1-23 []
Ex. 5,1-23 [OT]
Joh. 16,16-24 [Commentaar]
Jes. 43,18-25 [Commentaar]
Num. 11,24-29 [OT]
Mi. 5,1-14 [Commentaar]
Gal. 4,1-7 [Epistel]
Luc. 1,24-25 [Evangelie]
Zach. 8,1-6 [OT]
Zach. 8,18-23 [OT]
Ex. 3,1-14 [OT]
2Kon. 2,1-18 [OT-alt]
Zach. 10,3-12 []
Ex. 2,11-24 [OT]
Jes. 1 [OT]
Ex. 12,1-51 [OT]
Ex. 13,1-16 [OT]
Ex. 14 [OT]
Luc. 11,32-40 [Evangelie]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]
Ex. 21,1-11 [OT]
Ex. 21,12-25 [OT]
Ex. 22,1-30 [OT]
Ex. 8,27-27 [OT]
Joh. 6,1-15 [Commentaar]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1970; Colofon