aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 10 mei 2018
Ezechiël 1,1-5
Vertaling
1Het1 geschiedde in het dertigste jaar
in de vierde maand op de vijfde dag van die maand
toen ik te midden van de ballingen was bij de rivier de Kebar
– de hemel ging open –
dat ik godsverschijningen zag.2
2Op de vijfde dag van die maand
– het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin –
3is het woord van JHWH gekomen
is het gekomen tot Ezechiël,3 de zoon van Buzi, de priester
in het land der Chaldeeën, aan de rivier de Kebar.
De hand van JHWH kwam daar over hem.
4Ik zag
en zie: een stormwind kwam uit het noorden4
een grote wolk en flikkerend vuur;
er was glans omheen
en uit het midden ervan
iets dat oogde als barnsteen, midden uit het vuur
5en uit het midden ervan [kwam] een gedaante van vier levende wezens
en zo zagen zij eruit:
Ze hadden een menselijke gedaante,
Noten
1Vertaling: Amstelpreekteam, corr. Evert van den Berg
2wjhj landt hier op een ipf. cons., de vorige drie regels bevatten achtergrondinformatie.
3Ezechiel betekent ‘God maakt hard’.
4Uit het noorden komt in de Schrift altijd onheil.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 22 Mar 2018 15:07:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ez. 1,3-5 [OT] , Ez. 1,1-14 [OT-alt] , Ez. 1,1-5 [OT]

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 1,1-5 [OT]
Ez. 1,26-28 [OT]
Ef. 4,1-16 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 44; Colofon