aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 45,15-19
15Inderdaad, u bent een god die zich verborgen houdt
Israëls god, bevrijder.
16Zij zullen beschaamd worden en bovendien te schande gemaakt, zij allen met elkaar.
Zij zullen heengaan in schande, afgodsbeeldenmakers!
17Israël wordt bevrijd door JHWH, een bevrijding voor eeuwig.
Jullie zullen niet beschaamd worden en niet te schande gemaakt
tot in eeuwigheid.
18Want zo zegt JHWH die de hemelen heeft geschapen:
– hij is God –
die de aarde heeft gevormd en haar heeft gemaakt
– hij is het die haar gegrondvest heeft –
niet als een wildernis1 heeft hij haar geschapen
om er te wonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben JHWH en er is geen ander.
19Niet in het verborgene heb ik gesproken
op een plaats op een duistere aarde.
Ik heb niet tot de nazaten van Jakob gezegd:
‘Zoek mij in de wildernis.’
Ik ben JHWH die rechtvaardigheid proclameert
die meldt wat rechttoe rechtaan is.
Noten
1Vgl. Gen.1:2.

Afdrukken | vertaling door evert | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 22 Mar 2018 14:59:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 45,15-19 , Jes. 45,15-19 , Jes. 45,15-19
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 437; Colofon