aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 2 mei 2021
Deuteronomium 4,32-40
Vertaling
32Voorwaar,
doe toch navraag bij dagen van voorheen
die er waren vóór jouw tijd,
vanaf de dag dat god de mens schiep op aarde;
en van het ene eind van de hemel
tot aan het andere eind van de hemel,
of er ooit iets is geschied
als deze grote zaak
of er ooit iets dergelijks te horen is geweest.
33Heeft ooit een volk
de stem van god horen spreken
midden uit het vuur
zoals jij [die] hoorde
en bleef het in leven?
34Of heeft ooit een god het aangedurfd
te komen om zich een volk te nemen
midden1 uit een [ander] volk,
met beproevingen2 ,
tekens, wonderen en strijd,
met sterke hand en uitgestrekte arm
en met grote vreeswekkende daden;
alles wat JHWH je god
voor jullie gedaan heeft in Egypte,
voor je [eigen] ogen.
35Jij hebt het te zien gekregen
om te erkennen:
Voorwaar, JHWH, híj is god.
Er is géén ander dan hij.
36Vanuit de hemel
heeft hij je zijn stem laten horen
om je te onderrichten.
Op de aarde
heeft hij je dat grote vuur laten zien.
En zijn woorden heb je gehoord
midden uit het vuur.
37Daarom,
omdat hij je voorouders heeft liefgehad
en hun nakomelingen heeft uitgekozen,
heeft hij jou doen uittrekken
in zijn aanwezigheid3 ,
met zijn grote kracht
– uit Egypte –
38om naties,
groter en machtiger dan jij
vóór jullie uit te verdrijven
om jou [daar] te doen komen;
om jou hun land ten erfdeel te geven,
zoals het heden is.
39Erkennen zul je op deze dag
en opnieuw ter harte nemen4 :
Voorwaar, JHWH, híj is god
in de hemel boven
en op de aarde beneden.
Er is géén ander.
40Bewaar zijn inzettingen en zijn geboden,
die ikzelf je gebied op deze dag,
opdat het goed met je gaat
en met je kinderen na jou
en opdat je dagen verlengd worden
op de grond
die JHWH je god jou geeft
alle dagen.
Noten
1Letterlijk: uit het binnenste van.
2Worden hier de tien plagen gekarakteriseerd als ‘beproevingen’? Zie ook: Deut. 7,19 en 29,2.
3Letterlijk: met zijn aangezicht.
4Letterlijk: in je hart doen terugkeren.
Afdrukken | vertaling door siebert-hommes | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 1 Oct 2018 10:33:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 4,32-40 [OT]
1Joh. 3,18-24 [Epistel]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 268; Colofon