aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jakobus 4,1-6
1
Vanwaar die strijd en die conflicten bij jullie?
Komt het niet uit de hartstochten
die strijd leveren in je binnenste?

2
Je verlangt naar iets,
maar krijgt het niet.
Jullie moorden en zijn jaloers,
maar zijn niet in staat te winnen
jullie vechten en strijden,
aar krijgen het niet,
omdat jullie niet erom vragen.

3
Jullie vragen en krijgen het niet,
omdat je verkeerd vraagt
en alles over hebt voor je begeerten.

4
Trouwelozen, weet je dan niet
dat vriendschap met de wereld
vijandschap jegens God betekent?
Wie bevriend wil zijn met de wereld,
poneert zich als vijand van God.

5
Of denken jullie dat dit een loos Schriftwoord is?
De geest die in jullie woont,
verlangt [naar jullie] tot jaloersmakend toe,

6
maar schenkt groter genade.
Daarom staat er:
‘God stelt zich op tegen de hoogmoedigen,
maar aan nederigen schenkt hij genade’.

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 27 Aug 2018 09:45:26
Reacties:
Kees Meijer: Het moeilijke vers 5. [2018-08-27 09:43:58]
Wie verlangt, wie is jaloers.
Als een van de weinigen geeft Archibald Robertson in zijn 'Word Pictures in the New Testament'(19330 een studie over de vraag naar verlangen en jaloezie:
Long unto envying (προς φθονον ἐπιποθει [pros phthonon epipothei]). A difficult phrase. Some even take προς φθονον [pros phthonon] with λεγει [legei] rather than with ἐπιποθει [epipothei], as it naturally does go, meaning “jealously.” But even so, with God presented as a jealous lover, does το πνευμα [to pneuma] refer to the Holy Spirit as the subject of ἐπιποθει [epipothei] or to man’s spirit as the object of ἐπιποθει [epipothei]? Probably the former and ἐπιποθει [epipothei] then means to yearn after in the good sense as in Phil. 1:8.
Hij ondersteunt dus je keuze voor je toevoeging tussen haakjes.
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 528; Colofon