aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 23 september 2018
Jakobus 4,1-6
Vertaling
1Vanwaar die strijd en die conflicten bij jullie?
Komt het niet uit de hartstochten
die strijd leveren in je binnenste?
2Je verlangt naar iets,
maar krijgt het niet.
Jullie moorden en zijn jaloers,
maar zijn niet in staat te winnen
jullie vechten en strijden,
maar krijgen het niet,
omdat jullie niet erom vragen.
3Jullie vragen en krijgen het niet,
omdat je verkeerd vraagt
en alles over hebt voor je begeerten.
4Trouwelozen, weet je dan niet
dat vriendschap met de wereld
vijandschap jegens God betekent?
Wie bevriend wil zijn met de wereld,
poneert zich als vijand van God.
5Of denken jullie dat dit een loos Schriftwoord is?
De geest die in jullie woont,
verlangt [naar jullie] tot jaloersmakend toe,
6maar schenkt groter genade.
Daarom staat er:
God stelt zich op tegen de hoogmoedigen,
maar aan nederigen schenkt hij genade.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 12 Nov 2020 18:42:22
Reacties:
Kees Meijer: Het moeilijke vers 5. [2018-08-27 09:43:58]
Wie verlangt, wie is jaloers.
Als een van de weinigen geeft Archibald Robertson in zijn 'Word Pictures in the New Testament'(19330 een studie over de vraag naar verlangen en jaloezie:
Long unto envying (προς φθονον ἐπιποθει [pros phthonon epipothei]). A difficult phrase. Some even take προς φθονον [pros phthonon] with λεγει [legei] rather than with ἐπιποθει [epipothei], as it naturally does go, meaning “jealously.” But even so, with God presented as a jealous lover, does το πνευμα [to pneuma] refer to the Holy Spirit as the subject of ἐπιποθει [epipothei] or to man’s spirit as the object of ἐπιποθει [epipothei]? Probably the former and ἐπιποθει [epipothei] then means to yearn after in the good sense as in Phil. 1:8.
Hij ondersteunt dus je keuze voor je toevoeging tussen haakjes.

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 13,1-5 [OT]
Jak. 3,16-18 [Epistel]
Jak. 4,1-6 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 143; Colofon