aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Luc. 9,28-36 Verheerlijking op de berg
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jakobus 3,16-18
16
Waar jaloezie en twist is,
daar is onrust en allerlei kwaad de praktijk.

17
De wijsheid van boven is allereerst rein,
en vervolgens vredelievend, ingetogen en meegaand;
ze is rijk aan ontferming en goede vruchten,
ze is onpartijdig en oprecht.

18
De vrucht van gerechtigheid
zaait zich uit in vrede
voor hen die vrede stichten.

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 27 Aug 2018 09:46:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 697; Colofon