aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e zondag van Pasen, 20 mei 2007
Johannes 14,15-31
de pleitbezorger
Vertaling
15Wanneer gij1 mij liefhebt,
dan zult gij mijn geboden bewaren.
16Ik zal de vader vragen,
hij zal u een andere pleitbezorger2 geven
dié zal bij u zijn totaan de voleinding:3
17de geest der waarheid,
waar de wereld geen vat op krijgt,
want die ziet, noch kent hem;
maar gij kent kent hem wel,
want hij blijft bij u
en zal in u zijn.
18Ik zal u niet als wezen achter laten,
ik kom naar u toe.
19Het duurt niet lang meer
en de wereld ziet mij niet meer,
maar gij zult mij wel zien,
want ik leef en gij zult leven.
20En op die dag zult gij beseffen
dat ik in de vader ben,
dat gij in mij bent
en ik in u.
21Wie zich houdt aan mijn geboden
en die bewaart,
dié is degene die mij liefheeft.
Wie mij liefheeft,
die zal de vader liefhebben
en die zal ik liefhebben,
aan die zal ik mijzelf doen zien.
22Judas, niet die van Iskariot, zegt tegen hem:
heer, hoe moeten wij ons dat voorstellen
dat gij u aan ons zult openbaren,
maar niet aan de wereld?
23Jezus antwoordde en zei tegen hem:
wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren
en die zal mijn vader liefhebben.
Wij zullen naar hem toe gaan
en bij hem woning maken.
24Wie mij niet liefheeft
bewaart mijn woorden niet.
Dit woord dat gij hoort is niet van mij,
maar van de vader die mij gezonden heeft.
25Deze dingen heb ik tegen u gezegd,
nu ik nog bij u ben.
26Maar de pleitbezorger, de heilige geest,
die de vader zenden zal in mijn naam,
dié zal u alles duidelijk maken
en te binnen brengen alles wat ik u heb gezegd.
27Vrede laat ik u,
mijn vrede geeft ik u.
Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die.
Wees maar niet ontroerd of bang.
28Gij hebt gehoord dat ik gezegd heb:
ik ga heen én ik kom tot u.
Als gij mij zoudt liefhebben,
zoudt gij blij zijn,
omdat ik tot de vader ga,
want de vader is meer dan ik.
29En nu heb ik tot u gesproken
voordat het gebeurt,
opdat gij vertrouwen zult hebben
wanneer het gebeurt.
30Niet veel zal ik nog met u spreken,
want de beheerser van de wereld komt.
In mij heeft hij niets,
31maar zo zal de wereld weten
dat ik de váder liefheb
en dat ik doe
zoals de vader mij heeft opgedragen.
Laten wij opstaan en van hier gaan.
Noten
1 ik heb gekozen voor 'gij' in plaats van 'jullie' omdat ik 'jullie' te familiair, maar ook te lelijk vind.
2met deze vertaling volg ik Naastepad.
3letterlijk: tot aan de eeuw. Bedoeld is dan de eeuw die komt, namelijk die van de voleinding. In het hebreeuws: de olam haba.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 7e zondag van Pasen
Laatste wijziging 29 Apr 2008 09:48:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 14,23-29 [Evangelie] Onvoorwaardelijke gave tot leren, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,15-21 [Evangelie] , Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,23-31 [Luthers leesrooster] , Joh. 14,15-31 [Evangelie] Laatste woorden, laatste vragen, Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,8-17 [Evangelie] , Joh. 14,23-29 [Evangelie] , Joh. 14,15-21 [Evangelie]

7e zondag van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Sam. 12,19-24 [OT]
Joh. 14,15-31 [Evangelie]
Hand. 20,13-38 [NT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 961; Colofon