aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 9 september 2018
Jakobus 1,17-27
Eersteling blijvend...
Vertaling
17Elke gave, die goed is,
en iedere volkomen gift
is van boven,
neergedaald van de Vader der lichten,
bij wie ook geen wisseling is,
of verduistering door ommegang.1   
18Willens en wetens heeft hij ons
door het woord der waarheid ter wereld gebracht
zodat wij in zekere zin
eersteling van zijn schepselen zijn.

19Weet wel broeders, mijn geliefden:
Laat elke mens snel zijn om te horen,
langzaam in het spreken,
20traag tot toorn.
Want toorn van een man
bewerkt geen gerechtigheid bij God.
21Daarom: leg alle slechtheid
en overmaat aan kwaad af,
en neem in zachtmoedigheid
het woord aan, dat ingeplant is,
en kracht heeft jullie levens te redden.
22Weest dan daders van het woord
en niet slechts toehoorders.2
Daarmee houd je jezelf voor de gek.3
23Want wie een toehoorder van het woord is,
geen dader,
die lijkt op een mens,
die zijn aangeboren gezicht4   
in een spiegel waarneemt.
24Want zichzelf waarnemend,
heeft hij zich er ook van losgemaakt,
en is direct vergeten hoe het was.
25Maar wie zich verdiept5
in de volkomen wet van de vrijheid
blijvend,
zonder een vergeetachtig toehoorder te worden,
maar als een werkelijk dader,
die is gelukkig in zijn doen.

26Indien iemand meent vroom te zijn,
zonder zijn eigen tong in bedwang te houden,
echter, terwijl hij het eigen hart misleidt,
is diens vroomheid tevergeefs.
27Zuivere en onberispelijke vroomheid,
voor God, de Vader, is dit:
omzien naar wezen en weduwen in hun nood
en zichzelf van de wereld onbesmet houden.
Noten
1dativus auctoris
2deze vorm van horen heeft een passief karakter i.t.t. v.19
3παραλογίζομαι let. zich naast het woord bevinden
4let. het gelaat van zijn wording vgl. v. 18
5let. voorover buigen naar
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 12 Nov 2020 18:17:06
Reacties:
harrypals: commentaar op de vertaling [2018-08-31 15:44:43]
Een nauwkeurige en originele vertaling, soms wat al te hoekig en lastig om bij voorlezing over te brengen - zie hier onder.
17 'ook' na 'bij wie' zie ik niet in het origineel
17 'ommegang'? onhelder, 'ommekeer'?
18 'in willend voornemen' — moeilijk te vatten, 'hij wilde het dat...'?
19 'broeders...' — en zusters? adelfoi kan meervoud zijn van zowel adelfos als adelfe
21 'levens' — psuche is toch wel meer, vertaling 'zielen' roept i.i.g. daarvan iets op
22 'Weest' — zou 'Wordt' niet beter zijn? Het moet nog gebeuren, er staat een vorm van ginomai
22 'paralogizemai' iets letterlijker vertalen? bijv. '... niet alleen toehoorders die aan het woord voorbijgaan.'
24 het 1e woord is geen participium, ik zou dus met iets meer nadruk vertalen: 'Want hij neemt zichzelf wel waar, maar...'
25 'werkelijk': ergou, krachtiger 'werkzaam'
25 futurum: 'die zal gelukkig zijn'
26 ipv 'vroom' misschien beter het algemenere' godsdienstig'
26 de zin loopt niet, ik zou het zinnetje 'maar het eigen hart misleidt' in de begin-bijzin trekken, en dan doorgaan met '..., dan is diens vroomheid tevergeefs.'

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 4,1-20 [OT]
Jak. 1,17-27 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 1; Colofon