aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de zomer, 19 augustus 2018
Efeziërs 5,15-20
Vertaling
15Ziet12 dus nauwkeurig in
hoe jullie rondwandelen,
niet als onwijzen maar als wijzen,
16het beste gebruikmakende van het moment3
want de dagen zijn slecht4 .
17Daarom weest niet dwaas
maar begrijpt wat de wil van de Heer is.
18En raakt niet dronken van wijn5 ,
waarin bandeloosheid6 is
maar raakt vervuld met de Geest,
19spreekt onder elkaar in psalmen7
en hymnen
en geestelijke liederen8 ,
zingend en muziekmakend naar het hart van de Heer,
20dank zeggend9 altijd en voor alles
in de naam van onze Heer Jezus Christus
tot onze God en Vader.
Noten
1 De werkwoorden in deze perikoop staan vaak in de imperatief, tweede persoon meervoud.
2Letterlijk van het woord voor zien. Louw, Nida brengen het onder bij een betekenis-groep voor ‘leren’. Ik kies daarom voor ‘inzien’.
3καιρός, (juiste) tijd/moment/ogenblijk
4πονηρός. Louw, Nida: slecht/immoreel, Liddell, Scott, Jones Greek-English Lexicon: moeizaam, onder druk door gezwoeg
5zie Spreuken 23: 31
6ἀσωτία, spilzucht, Louw,Nida: roekeloosheid
7Zie ook Kolossenzen 3:16
8of op zijn engels: spirituals
9εὐχαριστέω, dank brengen/zeggen
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 9e van de zomer
Laatste wijziging 30 Jul 2018 15:45:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

9e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 5,15-20 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 63; Colofon