aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 22 juli 2018
Efeziërs 1,15-23
Vertaling
15Daarom houd ook ik,
omdat ik hoorde van jullie geloof in de Heer Jezus
en de liefde tot alle heiligen,
16niet op om dank te zeggen over jullie,
en gedenk jullie bij mijn voorbeden;
17dit doe ik opdat de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader van de heerlijkheid, jullie geve
een geest van wijsheid en openbaring
om Hem te kennen, en
18verlichte ogen van het hart,-
opdat jullie weten
wat de hoop van zijn roeping is,
wat de rijkdom van de heerlijkheid
van zijn erfenis is onder de heiligen,
19en welke de overtreffende grootheid is
van zijn vermogen jegens ons
die (Hem) vertrouwen —
dit naar de werking van de macht van zijn sterkte.
20Die heeft Hij gewerkt in Christus,
door Hem op te wekken uit de doden
en te zetten aan zijn rechterhand in de hemelen,
21bóven alle overheid en macht
en vermogen en heerschappij
en alle naam die genoemd wordt, —
niet alleen in deze eeuw,
maar ook in de toekomende;
22en alles heeft Hij ondergeschikt onder zijn voeten,
en Hem gesteld tot hoofd boven alles  voor de gemeente,
23die zijn lichaam is, de volheid van Hem,
die alles in allen vervult.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 17 Dec 2020 13:08:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 1,17-23 [Epistel]

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 23,1-6 [OT]
Ef. 1,15-23 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 964; Colofon