aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 8 juli 2018
Marcus 6,1-6
Inleiding
Jezus verbijstert de mensen in zijn plaats van herkomst
Vertaling
1En hij ging weg vandaar,
hij komt1 in zijn vaderstad,
en zijn leerlingen volgen2 hem.
2En toen de sabbat geschiedde3
begon hij onderricht te geven in de synagoge,
en velen die dat hoorden waren verslagen4 ,
ze zeiden:
Waar heeft deze dit vandaan,
en wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is5 ,
en zulke machtsdaden6 die door zijn handen geschieden7 …?!
3Is dit niet de timmerman,
de zoon van Maria
en de broer van Jakob en Joses en Juda en Simon?!
Zijn ook zijn zussen niet hier bij ons?!
Zij struikelden over hem8 .
4Toen zei Jezus tegen hen:
Een profeet is nooit zonder eer9
behalve in zijn vaderstad10 ,
bij zijn verwanten en zijn huisgenoten.
5En hij was niet bij machte11 daar een machtsdaad12 te doen, geen enkele —
behalve voor een paar zwakkeren,
die hij de handen oplegde
en genas.
6En hij verwonderde zich over hun ongelovig wantrouwen...
Hij maakte een rondgang door de dorpen in de omtrek
en gaf er onderricht.
Noten
1de tegenwoordige tijd die er staat is vertellend passend
2de BGT wil niet van `volgen´ weten, is ook een moeilijk woord en nog moeilijker daad…
3de sabbat is altijd echt een gebeurtenis in de Joodse traditie!
4letterlijk; het moet heel heftig zijn geweest, meer dan `erg verbaasd´ (BGT)
5zo NBV; de BGT mist `gegeven'
6de NBV én BGT maken er `wonderen´ van, en missen daarmee de pointe
7weer dat `geschieden´; vragen als uitroepen
8weer heel letterlijk; de BGT parafraseert onnodig met `… wilden niets met hem te maken hebben´
9jammer dat de NBV het woord `eer´ mist
10de NBV laat het voorvoegsel `vader-` weg
11zelfde stam als in `machtsdaad´
12NBV en BGT weer `wonder´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 13 Feb 2021 23:25:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] ergernis of verwondering, Mar. 6,6-13 [Evangelie] alleen een staf, Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie]

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 6,1-6 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 265; Colofon