aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 3 juni 2018
Marcus 3,1-6
Vertaling
1En toen hij weer de synagoge binnenging,
was daar een mens met een verdorde (lamme) hand.
2En zij namen hem waar,
of hij hem op de sabbath zal genezen,
opdat ze hem zouden aanbrengen.
3Hij zegt tot de mens, die de dorre hand heeft:
Kom in het midden staan!
4En hij zegt hen:
Is het op sabbath toegestaan goed te doen óf kwaad te doen,
een leven (ziel) te redden óf te doden?
Maar zij zwegen!
5En terwijl hij hen rondom in woede aanzag,
en diep bedroefd (of: medelijdend) was om de hardheid van hun hart,
zegt hij tot de mens:
Strek je hand!
Hij sterkte (hem)
en zijn hand was hersteld!
6De Farizeeën vertrokken
en direct hielden ze mét de Herodianen beraad over hem,
hoe hem uit de weg te ruimen.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 13 Feb 2021 13:26:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Job 1,1-22 [OT-alt]
Mar. 2,23-28 [Evangelie]
Mar. 3,1-6 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 1010; Colofon