aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Romeinen 8,12-17
In, met en door Gods Geest
12Dus zijn wij, broeders1 , schuldenaars,
maar niet aan het vlees, door naar het vlees te leven.
13want als je naar het vlees leeft
zul je sterven
maar als je naar de geest
de werkingen van het lichaam doodt,
zul je leven.
14Want diegenen die zich laten leiden door Gods geest
die zijn zonen2 van God,
15want je hebt geen geest van slavernij ontvangen
om opnieuw in vrees te leven
maar je hebt de geest van het aangenomen zoonschap3 ontvangen,
waardoor wij roepen:
Abba, vader!
16Die geest getuigt mee met onze geest
dat wij kinderen Gods zijn.
17Als wij kinderen Gods zijn, dan ook erfgenamen;
erfgenamen van God
en mede-erfgenamen van Christus,
omdat we met hem lijden
om ook met hem verheerlijkt te worden.
Noten
1en zusters
2en dochters
3en dochterschap

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Trinitatis
Laatste wijziging 7 May 2018 13:01:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 8,1-17
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 292; Colofon