aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Johannes 5,9-15 Leven in de Zoon
9Indien wij het getuigenis van mensen aannemen,
het getuigenis van God is meer,
want dit is het getuigenis van God,
dat hij getuigd heeft aangaande zijn Zoon.
10Wie gelooft in de Zoon van God,
heeft het getuigenis door hem.
Wie niet gelooft,
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.
Want die heeft niet geloofd in het getuigenis,
dat God aangaande zijn Zoon betuigd heeft.
11En dit is het getuigenis:
God heeft ons eeuwig leven gegeven
en dit leven is in (door) zijn Zoon!
12Wie de Zoon heeft,
heeft het leven,
wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.

13Deze dingen heb ik jullie geschreven,
opdat jullie weten,
dat jullie eeuwig leven hebben,
voor hen die geloven in de naam van de Zoon van God.
14En dit is de vrijmoedigheid (recht van spreken),
die wij tot hem hebben:
als wij iets verlangen, overeenkomstig zijn wil,
hoort Hij ons.
15En als wij weten,
dat Hij ons hoort,
wat wij ook zullen verlangen,
dan weten wij ook,
dat we het verlangde,
dat wij verlangd hebben,
van Hem hebben.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 7 May 2018 12:59:32
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 5,9-15 De Zoon, het eeuwig leven, 1Joh. 5,1-9
Deze site heeft 252 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 538; Colofon