aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Hemelvaart, 10 mei 2018
Efeziërs 4,1-16
Vertaling
1Ik doe een beroep op jullie
als gebondene in de Heer
om waardig rond te wandelen
naar de roeping waarmee je werd geroepen,
2met alle deemoed en zachtmoedigheid,
met geduld, elkaar in liefde aanvaardend,
3je beijverend om de eenheid
van Geest te bewaren
in vrede verbonden:
4één lichaam en één geest,
zoals ook jullie geroepen zijn tot één hoop,
op grond van jullie roeping,
5één Heer, één geloof, één doop,
6één God en vader van allen
die bij allen, door allen en in allen is.

7Aan een ieder van ons is genade geschonken
naar de maat van de gave van Christus.
8Daarom heet het:
Opgaande naar den hoge
voerde hij de gevangenen mee;
hij gaf gaven aan de mensen1 .

9Dit ‘opgegaan’, wat is dat anders
dan dat hij ook is afgedaald
naar de lagere delen van de aarde?
10Die neergedaald is,
HIJ is het die ook opgegaan is, hoger dan alle hemelen,
om alles te vervullen.
11En HIJ is het die de apostelen, de profeten,
de evangelisten, de herders en de leraars heeft gegeven
12om de heiligen toe te rusten
tot diaconaal werk en tot opbouw
van het lichaam van Christus,
13tot we allen zullen uitkomen
bij de éénheid van het geloof
en van de erkenning van de zoon van God,
bij de volkomen mens,
naar de mate van de volle wasdom van de Christus,
14opdat we niet meer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en rondgedragen
door elke wind van leerstelligheden
in het dobbelspel van de mensen,
met als doel door bedrog te doen dwalen,
15maar waarachtig zijnde in liefde
mogen we in alles toegroeien naar hem,
die het hoofd is: Christus,
16uit wie heel het lichaam,
samengevoegd en bijeengehouden
door de steun van elk deel,
naar de kracht in de maat
van elk afzonderlijk deel,
de groei van het lichaam maakt,
tot opbouw van zichzelf in liefde.
Noten
1Cf. Psalm 68:19
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Hemelvaart
Laatste wijziging 17 Dec 2020 13:57:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 4,1-16 [Epistel] Om alles tot volheid te brengen...

Hemelvaart - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 1,1-5 [OT]
Ez. 1,26-28 [OT]
Ef. 4,1-16 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1370; Colofon