aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van Pasen, 29 april 2018
1 Johannes 3,18-24
Vertaling
18Kinderen, laten we niet liefhebben met woorden,
of met de tong,
maar metterdaad
en in waarheid.
19Hierdoor zullen we weten1 dat we uit de waarheid zijn
en voor Hem staande zullen we ons hart overtuigen;
20en zelfs wanneer ons hart ons veroordeelt:
groter is God dan ons hart,
Hij weet alles.
21Geliefden,
wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
dan hebben we vrijmoedigheid2 tegenover God;
22en alles wat we vragen, krijgen we van Hem,
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat welgevallig is in zijn ogen3 .
23En dit is zijn gebod:
dat wij geloven in de naam van
zijn zoon Jezus Christus,
en dat wij elkaar liefhebben,
zoals Hij ons als gebod gegeven heeft.
24En wie zijn geboden houdt,
blijft in Hem en Hij in zo iemand;
en hieraan weten wij dat Hij in ons blijft,
uit de geest4 die Hij ons gegeven heeft.
Noten
1In deze verzen 19, 20, 21 is er een spel met de werkwoorden γινοσκω/weten en καταγινοσκω/veroordelen
2letterlijk: (zelf)verzekerdheid, vertrouwen
3Letterlijk: tegenover/ in het aangezicht van Hem
4Oussoren vertaalt: geestesadem
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 16 Apr 2018 18:48:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 3,18-24 [Epistel] , 1Joh. 3,18-24 [Epistel] , 1Joh. 3,18-24 [Epistel]

5e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 6,5-22 [OT-alt]
1Joh. 3,18-24 []

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 977; Colofon