aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Johannes 3,18-24
18Kinderen, laten we niet liefhebben met woorden,
of met de tong,
maar metterdaad
en in waarheid.
19Hierdoor zullen we weten1 dat we uit de waarheid zijn
en voor Hem staande zullen we ons hart overtuigen;
20en zelfs wanneer ons hart ons veroordeelt:
groter is God dan ons hart,
Hij weet alles.
21Geliefden,
wanneer ons hart ons niet veroordeelt,
dan hebben we vrijmoedigheid2 tegenover God;
22en alles wat we vragen, krijgen we van Hem,
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat welgevallig is in zijn ogen3 .
23En dit is zijn gebod:
dat wij geloven in de naam van
zijn zoon Jezus Christus,
en dat wij elkaar liefhebben,
zoals Hij ons als gebod gegeven heeft.
24En wie zijn geboden houdt,
blijft in Hem en Hij in zo iemand;
en hieraan weten wij dat Hij in ons blijft,
uit de geest4 die Hij ons gegeven heeft.
Noten
1In deze verzen 19, 20, 21 is er een spel met de werkwoorden γινοσκω/weten en καταγινοσκω/veroordelen
2letterlijk: (zelf)verzekerdheid, vertrouwen
3Letterlijk: tegenover/ in het aangezicht van Hem
4Oussoren vertaalt: geestesadem

Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 16 Apr 2018 18:48:09
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 3,18-24 , 1Joh. 3,18-24
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 300; Colofon