aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Luc. 9,28-36 Verheerlijking op de berg
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Johannes 3,1-8
1Zie welk een liefde ons de vader heeft gegeven,
dat wij kinderen van God genoemd worden
en dat zijn wij!
Daarom kent de wereld ons niet
omdat zij hem niet kent.
2Geliefden, nú zijn wij kinderen van God
en er is nog niet eens verschenen
wat wij zullen zijn.
Wij weten dat, wanneer hij verschijnen zal,
wij hem gelijk zullen zijn,
dat wij hem zullen zien, zoals hij is.
3En ieder, die deze hoop op hem gericht heeft
reinigt zich, zoals ook hij rein is.
4Ieder die een zonde begaat
overtreedt ook de wet1 ,
en de zonde is de wetteloosheid2 .
5En jullie weten dat hij verschenen is
om de zonden weg te nemen,
en er is in hem geen zonde.
6Ieder die in hem blijft zondigt niet;
ieder die zondigt heeft hem niet gezien
en heeft hem niet gekend.
7Kinderen, laat niemand jullie misleiden;
wie gerechtigheid3 doet is een rechtvaardige,
zoals hij een rechtvaardige is;
8Wie de zonde doet is uit de duivel4 ,
want vanaf het begin zondigt de duivel.
Daartoe is de zoon van God verschenen,
opdat hij de werken van de duivel zou ontbinden.
Noten
1dat is:Tora
2zo is 'zonde': leven zonder de regels van de Tora
3naar het Hebr. begrip Tsedaka
4d.w.z. diabolos, tweedrachtzaaier

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 23 Mar 2018 15:13:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 3,1-8
Deze site heeft 255 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 699; Colofon