aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 23 mei 2021
Genesis 11,1-9
Torenbouw en taalverwarring
Vertaling
1Heel de aarde was één van taal en één van woorden.
2Het geschiedde, toen zij opbraken naar het oosten
dat zij een vallei vonden in het land Sinear
en daar gingen wonen.
3Zij zeiden, ieder tot zijn naaste:
Komaan, laten wij klei tot kleisteen kneden
en die tot bakstenen bakken.
Zo was de klei hen tot steen
en het asfalt was hen tot cement.1
4Ze zeiden:
Komaan, laten we ons een stad bouwen en een toren
zijn top in de hemel
en laten we ons een naam2 maken
zodat we niet verstrooid raken over het hele oppervlak van de aarde.
5Toen daalde JHWH neer om de stad en de toren te bezien
die de mensenkinderen aan het bouwen waren.3
6JHWH zei:
Ze zijn één volk en hebben één taal, allemaal.
Dit is [pas] het begin van hun doen;
nu is voor hen niets meer onuitvoerbaar
van al wat ze van plan zijn te doen.
7Komaan, laten wij afdalen en daar hun talen verwarren,
zodat ieder de taal van zijn naaste niet [meer] kan verstaan.
8JHWH verstrooide hen vandaar over het oppervlak van heel de aarde
en zij hielden op met bouwen aan de stad.
9Daarom noemt men haar naam 'Babel'
omdat JHWH daar de taal van heel de aarde heeft verward4
en JHWH hen vandaar verstrooid heeft over het oppervlak van heel de aarde.
Noten
1De assonanties in de tweede helft van dit vers — lewena// ewen, en chemar / chomer — zijn helaas in de vertaling niet weer te geven; al doet de Statenvertaling met 'lijm…leem' een dappere poging.
2 Zie o.a. de 'mannen van naam' in Gen.  6:4, wier namen overigens ongenoemd blijven.
3Het perfectum suggereert een voltooide tijd, maar vs. 8 veronderstelt een voortgaande handeling, ik vertaal dus duratief.
4Het werkwoord b-l-l, verwarren, is een woordspeling met Babel, niet weer te geven in vertaling behalve in het kinderliedje van Hanna Lam: 'Babel werd een babbelstad' (Alles wordt nieuw I/4). Ook aardig is de suggestie van Wim Vroon: 'Bazel/bazelen,... omdat dat voor onze begrippen zo'n Zwitserse geldmagnatenmetropool is waar de bankfilialen ten hemel rijzen. Daar maken wij onze naam en niets is meer onmogelijk.'
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Pinksteren
Laatste wijziging 12 Apr 2018 06:21:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 11,1-9 [OT-alt] , Gen. 11,1-9 [OT]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 11,1-9 [OT]
Joh. 14,8-17 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 975; Colofon