aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Genesis 6,5-22
Vertaling: Henk van Olst
5JHWH zag dat het kwaad van de mens op de aarde vermeerderd was,
en al wat hij vormde,
de overleggingen van zijn hart
slechts kwaad waren, heel de dag.
6Toen had JHWH spijt
dat hij de mens gemaakt had op de aarde
en het pijnigde hem in zijn hart.
7JHWH zei:
Wegvagen zal ik de mens die ik geschapen heb
weg van het aangezicht van de akker
van mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe,
want het spijt mij dat ik hen gemaakt heb.
8Maar Noach vond gunst in de ogen van JHWH.

9Dit zijn de verwekkingen van Noach.
Noach: een rechtvaardige was hij,
gaaf onder zijn geslachten.
Noach wandelde met God.
10Noach verwekte drie zonen:
Sem, Cham en Jafet.

11Verdorven was de aarde voor het aangezicht van God,
vervuld was de aarde met geweld.
12God zag de aarde en zie, zij was verdorven
want verdorven had alle vlees zijn weg op aarde.

13God zei tot Noach:
Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen
want vervuld is de aarde met geweld door hen;
zie, ik zal ze verderven samen met de aarde.
14Maak je een kist van goferhout,
nesten1 moet je in de kist maken
en bedekken moet je hem van binnen en van buiten met een pekbedekking.
15En zo moet je hem maken:
driehonderd el de lengte van de kist,
vijftig el zijn breedte
en dertig el zijn hoogte.
16Een venster2 moet je maken voor de kist,
je moet het verzinken, een el van bovenaf
en de deur van de kist moet je in de zijkant ervan zetten.
Met een onderste, een tweede en een derde [verdieping] moet je hem maken.
17Zie mij, ik sta op het punt3
de vloed van wateren over de aarde te laten komen
om te verderven alle vlees, waarin geest van leven is,
onder de hemel;
al wat op aarde is zal omkomen.
18Maar ik zal mijn verbond oprichten met jou:
Jij moet de kist in komen,
jij, je zonen, je vrouw, en de vrouwen van je zonen met jou,
19En van al het levende, van alle vlees:
twee van alles moet je laten komen in de kist
om die in leven te houden met jou,
mannelijk en vrouwelijk zullen zij zijn.
20Van het gevogelte naar zijn soort
en van het vee naar zijn soort
van al wat wemelt op de akker naar zijn soort
twee van elk moeten tot jou komen
om ze in leven te houden.
21En jij,
neem je van alle eten dat gegeten wordt
en verzamel het bij je,
het zal jou en hun tot eten zijn.
22En Noach deed het
naar al wat God hem geboden had,
zo deed hij het.
Noten
1overal wordt קֵן in verband gebracht met vogelnesten, hier te zien als afdelingen, kamers, cellen etc.
2 צֹ֣הַר komt eenmaal voor, zou ook dak of lichtopening kunnen betekenen. Als Noach later in Gen. 8, 6 het venster openmaakt staat daar een ander woord
3naar Muraoka § 119n

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 5e van Pasen
Laatste wijziging 23 Apr 2018 13:21:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gen. 6,11-22
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 274; Colofon