aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 14,15-31 Laatste woorden, laatste vragen
Luc. 9,28-36 Verheerlijking op de berg
Deut. 5,6-21 De tien woorden
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Genesis 6,1-4
1Het geschiedde toen de mens talrijk begon te worden op de aarde
en hem dochters werden geboren,1
2dat de godenzonen2 de dochters van de mens zagen:
Ja, goed waren ze!
en ze namen zich voor hen vrouwen, wie ze er maar van kozen.
3JHWH zei,
mijn adem zal niet voor eeuwig in de mens blijven,
hij is slechts vlees;3
zijn dagen4 zullen honderd twintig jaar5 zijn.
4De reuzen waren er op aarde in die dagen
en ook nog daarna.
De godenzonen hadden gemeenschap met de dochters van de mens
en zij hebben hen kinderen gebaard.
Dat zijn de krachtpatsers van ouds her,
mannen van naam6 .
Noten
1Verg. Gen. 5 waar steeds zonen èn dochters worden geboren!
2Een restant van de polytheïstische achtergrond? Verder komen deze slechts voor in Job 1,6 en 2, 1
3De betekenis van בְּשַׁגַּ֖ם is onduidelijk. NBG51 vertaalt: nu zij zich misgaan hebben
4Ouderdom wordt uitgedrukt in dagen, het tijdsverloop in jaren!
5De leeftijd van Mozes, 3 maal 40 jaar.
6Opvallend: zij krijgen geen naam!

Afdrukken | vertaling door anjec9ay | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 11 Apr 2018 16:58:27
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 610; Colofon