aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 7 januari 2018
Jesaja 55,1-11
Inleiding
Vertaling: Richtsje Abma
Vertaling
1Nu, al wie dorst heeft kom naar het water
en wie geen geld heeft, kom, koop en eet;
ja kom en koop wijn en melk
zonder geld of betaling.
2Waarom besteed je geld aan wat geen brood is
en sloof je je uit voor wat niet verzadigen kan?
Hoor aandachtig naar mij
en je zult eten wat goed is
en je ziel zal zich laven aan overvloed.
3Spits je oren en kom naar mij
hoor en dan zul je leven;
ik zal een eeuwig verbond met jullie sluiten
denk aan de overtuigende gunstbewijzen betoond aan David.
4Zie, ik heb hem gegeven als een getuige voor andere volksstammen
hij werd vorst en gebieder over deze volksstammen.
5Zie een natie die je niet kende, zul je roepen
een natie die jou niet kent, zal zich naar je toe haasten
omwille van JHWH je god,
en wegens de Heilige van Israël,
omdat hij je aanzien heeft verleend.

6Zoek JHWH nu hij te vinden is
roep hem aan nu hij nabij is.
7De goddeloze moet zijn weg verlaten
de boosdoener zijn gedachten
laten ze zich bekeren tot JHWH
die zal zich over hen ontfermen
en tot onze God
want hij vergeeft rijkelijk.

8Want mijn gedachten zijn niet jullie gedachten
en jullie wegen zijn niet mijn wegen
— luidt de godsspraak van JHWH.
9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde
zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen
en mijn gedachten dan jullie gedachten.
10Want zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel
en daarheen niet terugkeren voordat zij de aarde hebben gedrenkt
vruchtbaar hebben gemaakt en planten hebben doen uitspruiten,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter
11zo zal het ook gaan met mijn woord
dat uit mijn mond voortkomt:
het zal niet vruchteloos naar mij terugkeren
maar het zal doen wat mij behaagt
en dat volbrengen waartoe ik het heb gezonden.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 10 Dec 2017 14:27:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT]

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 61,1-4 [Luthers leesrooster]
Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 62,11-12 [Luthers leesrooster]
Jes. 60,1-6 [OT]
Jes. 60,1-6 [Luthers leesrooster]
Jes. 55,1-11 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 67; Colofon