aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Aswoensdag | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 62,11-12
11Zie, JHWH laat het horen tot het einde van de aarde:
Zeggen jullie tot de dochter Sion:
Zie, je bevrijding komt.
Zie, zijn loon is bij hem,
zijn beloning gaat voor hem uit1 ,
12en men noemt hen “Volk van de Heilige,
door JHWH verlosten”,
en jij wordt genoemd “Lang Gezochte,
Nooit-Verlaten-Stad!”2
Noten
1 Jes. 40:10
2 Jes. 54:7-8

Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 10 Dec 2017 13:31:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 62,11-12 Stad, niet verlaten, Jes. 62,8-12 , Jes. 62,6-12
Deze site heeft 253 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 393; Colofon