aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Aswoensdag | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 61,1-4
1De geest van de Heer JHWH rust op mij;
want JHWH heeft mij gezalfd,
hij heeft mij gezonden om terneergebogenen goed nieuws te melden,
om te verbinden wie het hart gebroken is
om gevangenen vrijlating toe te roepen
en gebondenen opening van de kerker
2om uit te roepen het jaar dat JHWH genoegen doet
en een dag van vergelding van onze God
om alle treurenden te troosten.
3Om de treurenden van Sion een hoofdtooi te beschikken
hen die te geven in plaats van stof en as
vreugdeolie in plaats van rouw
een feestkleed in plaats van een opgebrande geest,
en men zal hen noemen machtige bomen van de gerechtigheid
door JHWH geplant waarin hij zijn heerlijkheid laat blijken.
4Dan herbouwen zij de puinhopen van het verleden
zij richten wat eerder verwoest was op
en vernieuwen de verdelgde steden
verwoest van generatie op generatie!

Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 25 Dec 2017 09:02:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 61,1-9 De geest van JHWH rust op mij, Jes. 61,1-4 De geest van JHWH rust op mij, Jes. 61,1-9 , Jes. 61,1-9 , Jes. 61,1-9 , Jes. 61,1-9
Deze site heeft 253 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 427; Colofon