aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2017
Jeremia 23,5-8
Vertaling
5Kijk, de dagen komen – spreuk van JHWH
dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan;
hij zal als koning optreden en hij zal zich bekwaam tonen
hij zal recht en gerechtigheid doen in het land.
6In zijn dagen zal Juda bevrijd worden
en Israël zal in veiligheid wonen
en dit is de naam die men het zal toeroepen:
JHWH onze gerechtigheid!1
7Daarom, kijk, de dagen zullen komen – spreuk van JHWH
dat men niet meer zal zeggen
‘zo waar JHWH leeft
die de kinderen van Israël deed optrekken uit het land Egypte’
8maar:
‘zo waar JHWH leeft
die het nageslacht van het huis Israël deed optrekken en deed komen
uit het Noorderland en uit alle landen waarheen hij hen verdreven had
om op hun eigen bodem te kunnen wonen.’
Noten
1JHWH צִדְקֵֽנוּ , een toespeling op koning Sedekia, maar dan een heel kritische.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Kerstdag
Laatste wijziging 23 Nov 2017 12:14:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 23,1-6 [OT] Wee de onachtzame herders, Jer. 23,5-8 [OT-alt] Een rechtvaardige spruit van David, Jer. 23,1-8 [OT] , Jer. 23,1-6 [OT] , Jer. 23,1-6 [OT] , Jer. 23,1-6 [OT] De rechtvaardige Spruit
Exegeses: Jer. 23,1-6 [Commentaar]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 1,1-14 [Epistel]
Jes. 52,7-10 [OT]
Jer. 23,5-8 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon