aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de Advent, 24 december 2017
2 Samuël 7,4-16
Vertaling
4In die nacht kwam het woord van JHWH tot Natan:
5Ga en zeg tot mijn knecht, tot David:
Zo zegt JHWH:
"Zou jíj voor míj een huis bouwen om er te zitten
6terwijl ik niet in een huis gezeten heb
vanaf de dag dat ik de kinderen van Israël deed opgaan uit Egypte
tot op deze dag
maar meetrok in een tent als woning?
7Waar ik ook meetrok met al de kinderen van Israël
heb ik daar ooit een woord gesproken tot een van Israëls stamleiders
die ik had geboden mijn volk Israël te weiden?
Heb ik ooit gezegd:
Waarom hebben jullie voor mij niet een huis van cederhout gebouwd?"
8Nu dan, zo moet je zeggen tegen  mijn knecht, tot David:
"Zo zegt JHWH der legerscharen:
Ik heb je genomen uit het veld achter de kudde vandaan
om voorganger te worden over mijn volk, over Israël.
9Ik was met jou overal waar je ging
en ik vernietigde al je vijanden voor je aangezicht.
Ik maakte je een naam, groot als de naam van de groten der aarde.
10Ik bepaalde voor mijn volk voor Israël een plaats
ik heb het geplant en het zal er wonen
zonder nog te hoeven sidderen
en de boosdoeners zullen het niet langer onderdrukken
zoals in het begin
11vanaf de dag dat ik richters aanstelde over mijn volk Israël.
Ik heb je rust gegeven van al je vijanden
en JHWH meldt je dat JHWH jóu een huis zal maken!
12Als je dagen voltooid zijn en je liggen zult bij je voorvaderen
zal ik je nageslacht doen opstaan
dat voortkomt uit je eigen lijf.
Ik zal zijn koningschap funderen.
13Hij zal voor mijn Naam een huis bouwen.
Ik zal de troon van zijn koningschap voor altijd grondvesten.
14Ík zal hem tot een vader zijn
en híj zal mij tot een zoon zijn.
Hem zal ik, als hij zich misdraagt, wel tuchtigen
met mannenstaf of mensenplagen
15maar mijn solidariteit zal niet van hem wijken
zoals ik die heb doen wijken van Saul
die ik heb doen wijken van voor jouw aangezicht.
16Je huis en je koningschap zijn voor altijd bestendig voor je aangezicht
Je troon zal gegrondvest zijn voor altijd."
Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 4e van de Advent
Laatste wijziging 20 Nov 2017 17:36:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Sam. 7,4-16 [OT] , 2sam. 7,4-16 [OT] , 2sam. 7,1-17 [OT]

4e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2sam. 7,4-16 [OT]
Jes. 62,8-12 [Luthers leesrooster]
Tit. 2,11-14 [Epistel]
Fil. 4,4-7 [Epistel]
Jes. 63,1-4 [Luthers leesrooster]
Jes. 9,1-7 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2022; Colofon