aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de Advent, 10 december 2017
Jesaja 40,1-11
Vertaling
1Troost, troost mijn volk
— zegt jullie God –
2spreek tot het hart van Jeruzalem
en roep tot haar
dat ze haar diensttijd heeft volbracht
dat haar schuld is geboet
dat ze uit de hand van JHWH heeft ontvangen
dubbele vergelding voor al haar zonden.

3Hoor wie daar roept:
Maak in de woestijn een weg vrij voor JHWH
effen in de steppe een baan voor onze God.
4Ieder dal moet zich verheffen
iedere berg of heuvel moet zich vernederen
wat hobbelig is moet vlak worden
wat vol glooiingen is, een vallei.
5Openbaren zal zich de heerlijkheid van JHWH
en alle vlees tezamen zal het zien
want de mond van JHWH heeft het gesproken.

6Hoor wie daar zegt: Roep!
Dan zegt iemand: Wat zal ik roepen?
Alle vlees is gras
en al zijn innemendheid als een veldbloem.
7Het gras is verdord
de bloem is verwelkt
want de adem van JHWH heeft daarover gewaaid.
— Zeker, gras, dat is het volk.
8Het gras is verdord
de bloem is verwelkt
maar het woord van onze God
houdt voor altijd stand.

9Jij, beklim een hoge berg
vreugdebode Sion!
Verhef je stem met kracht
vreugdeboodschapster Jeruzalem!
Verhef die, vrees niet
zeg tot de steden van Juda:
Daar is jullie God!
10Zie, daar komt mijn here JHWH in sterkte
Zijn arm, die heerst!
Zie, hij heeft zijn loon bij zich
zijn resultaat gaat voor hem uit:
11als een herder weidt hij zijn kudde
de lammeren houdt hij in zijn arm
hij draagt ze aan zijn boezem
de zogende schapen begeleidt hij.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 2e van de Advent
Laatste wijziging 20 Nov 2017 17:05:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 40,1-11 [OT] Troost, troost mijn volk, Jes. 40,1-11 [OT-alt] Troost, troost mijn volk, Jes. 40,1-11 [OT] , Jes. 40,1-11 [OT] , Jes. 40,1-11 [OT] , Jes. 40,1-11 [OT] , Jes. 40,1-11 [OT] , Jes. 40,1-11 [OT] , Jes. 40,1-11 [Luthers leesrooster] , Jes. 40,1-11 [OT]

2e van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 2,2-5 [Luthers leesrooster]
Jes. 40,1-11 [OT]
Rom. 15,4-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 132; Colofon