aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 13,1-15
Elkaar dienstbaar zijn
1Voor het feest van Pasen
-toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was
om uit deze wereld over te gaan naar de Vader —
betoonde hij, die de zijnen in deze wereld heeft liefgehad,
hun zijn liefde tot het einde.
2Toen de maaltijd begonnen was
en de duivel1 reeds in het hart
van Judas Simonsz. Iskariot had gelegd
dat hij hem zou uitleveren,
3en hij wist dat de Vader hem
alles in de handen had gegeven
en dat hij van God was uitgegaan
en tot God zou heengaan,
4stond hij op van de maaltijd
legde de kleren af
en nam een linnen doek waarmee hij zich omgordde.
5Daarna goot hij water in het wasbekken
en begon de voeten van de leerlingen te wassen
en af te drogen met de linnen doek waarmee hij was omgord.
6Hij kwam dan bij Simon Petrus;
die zei tot hem:
Heer, wil jìj mij de voeten wassen?
7Jezus antwoordde en zei hem:
wat ik doe, weet jij nu [nog] niet
na dit alles zul je het begrijpen.
8Petrus zei tot hem:
jij zult mij de voeten
in der eeuwigheid niet wassen!
Jezus antwoordde hem:
als ik je niet was
kun je geen deel hebben aan mij.
9Simon Petrus zei hem:
Heer, niet alleen de voeten
maar ook de handen en het hoofd!
10Jezus zei hem:
wie een bad genomen heeft
behoeft zich – behalve de voeten –
niet te laten wassen
want hij is geheel rein;
ook jullie zijn rein
hoewel niet allen.
11Want hij wist wie hem zou uitleveren;
daarom zei hij: jullie zijn niet allen rein.
12Toen hij dan hun voeten had gewassen
nam hij zijn kleren, ging weer aanliggen en zei hen:
begrijpen jullie wat ik aan jullie heb  gedaan?
13Jullie noemen mij “leermeester” en “heer”, en dat zeggen jullie goed:
want ik ben [het]2 .
14Als ik jullie dan de voeten was,
heer en leermeester,
dan zijn jullie ook verschuldigd
elkaar de voeten te wassen;
15want ik heb jullie een voorbeeld gegeven
opdat, zoals ik aan jullie heb gedaan,
ook jullie zouden doen.
Noten
1diabolos: tweedrachtzaaier
2woordspeling op de Hebreeuwse godsnaam

Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 26 Feb 2018 11:37:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 13,1-17
Commentaar: Joh. 13,1-15 Pesach bij Johannes?
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 412; Colofon