aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 14,15-31 Laatste woorden, laatste vragen
Luc. 9,28-36 Verheerlijking op de berg
Deut. 5,6-21 De tien woorden
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 12,20-33
20. Er waren enkele Grieken bij de mensen die opgingen om te aanbidden op het feest.
21. Zij gingen naar Filippus, uit Bethsaida in Galilea en vroegen hem:
heer, wij willen Jezus zien.
22. Filippus gaat en zegt dat tegen Andreas.
Andreas gaat en Filippus en zij zeggen het tegen Jezus.
23. Jezus antwoordt hen en zegt:
het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt.
24. Werkelijk ik zeg jullie: wanneer de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
dan blijft hij alleen;
wanneer hij echter sterft draagt hij veel vrucht.
25. Wie zijn leven liefheeft verliest het,
maar wie zijn leven haat in deze wereld,
bewaart het voor het leven van de Eeuwige.
26. Wanneer iemand mij dient, moet hij mij volgen
en waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn;
indien iemand mij dient zal de vader hem eren.
27. Nu is mijn leven in moeite, maar wat moet ik zeggen?
‘Vader, bevrijd mij uit dit uur?’
Maar daarom ben ik in dit uur gekomen!
28. Vader, verheerlijk jouw naam!
Er kwam een stem uit de hemel:
ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken.
29. De schare die daar stond en dat hoorde zei:
Er was een donderslag!
Anderen zeiden:
er heeft een bode tot hem gesproken.
30. Jezus reageerde en zei:
Niet vanwege mij was er deze stem,
maar vanwege jullie.
31. Nu gaat er een oordeel over deze wereld,
nu wordt de heerser van deze wereld uitgeworpen,
naar buiten.
32. En wanneer ik verhoogd zal worden van de aarde
zal ik allen naar mij toe trekken.
33. Dat zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 23 Mar 2018 15:14:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 12,20-33 , Joh. 12,20-33 , Joh. 12,12-24
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 617; Colofon