aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 18 maart 2018
Johannes 12,20-33
Vertaling
20Er waren enkele Grieken bij de mensen
die opgingen om te aanbidden op het feest.
21Zij gingen naar Filippus, uit Bethsaida in Galilea
en vroegen hem:
Heer, wij willen Jezus zien.
22Filippus gaat
en zegt dat tegen Andreas.
Andreas gaat en Filippus
en zij zeggen het tegen Jezus.
23Jezus antwoordt hen en zegt:
het uur is gekomen
dat de mensenzoon verheerlijkt wordt.
24Werkelijk ik zeg jullie:
wanneer de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
dan blijft hij alleen;
wanneer hij echter sterft,
draagt hij veel vrucht.
25Wie zijn leven liefheeft
verliest het,
maar wie zijn leven haat in deze wereld,
bewaart het voor het leven van de Eeuwige.
26Wanneer iemand mij dient,
moet hij mij volgen
en waar ik ben
daar zal ook mijn dienaar zijn;
indien iemand mij dient
zal de vader hem eren.
27Nu is mijn leven in moeite,
maar wat moet ik zeggen?
‘Vader, bevrijd mij uit dit uur?’
Maar daarom ben ik in dit uur gekomen!
28Vader, verheerlijk jouw naam!
Er kwam een stem uit de hemel:
Ik heb hem verheerlijkt
en ik zal hem opnieuw verheerlijken.
29De schare die daar stond en dat hoorde zei:
Er was een donderslag!
Anderen zeiden:
Er heeft een bode tot hem gesproken.
30Jezus reageerde en zei:
Niet vanwege mij was er deze stem,
maar vanwege jullie.
31Nu gaat er een oordeel over deze wereld,
nu wordt de heerser van deze wereld uitgeworpen,
naar buiten.
32En wanneer ik verhoogd zal worden van de aarde
zal ik allen naar mij toe trekken.
33Dat zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 16 Jan 2021 13:33:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,20-33 [Evangelie] , Joh. 12,12-24 [Luthers leesrooster] , Joh. 12,12-24 [Evangelie] Intocht in Jeruzalem, Joh. 12,20-33 [Evangelie] Wel een teken voor de Grieken, Joh. 12,20-36 [Evangelie]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT]
Joh. 12,20-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 189; Colofon