aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Biddag, 14 maart 2018
Marcus 4,1-9
Vertaling
1En opnieuw begon hij bij de zee onderwijs te geven
en een zeer grote menigte kwam tot hem,
waardoor hij in een schip op zee moest gaan zitten.
En heel de menigte was op het strand bij de zee.1
2En hij onderwees hen alles in gelijkenissen
en in zijn onderwijs sprak hij tot hen:
3Hoor, eens ging de zaaier uit zaaien.
4En het gebeurde bij het zaaien
dat er op de weg viel
en de vogels kwamen
en aten het op.
5En ander (zaad) viel op de stenen
waar het niet veel aarde had
en meteen groeide het op
doordat dat het geen diepe aarde had.
En toen de zon opkwam verwelkte het
en doordat het geen wortel had
verdorde het.2
7En ander (zaad) viel tussen de distels
en toen de distels opkwamen
overwoekerden ze het
en het gaf geen vrucht.
8En de rest viel in de goede aarde
en toen het opkwam
gaf het vrucht
en toen het zich vermeerderde
droeg één 30, één 60 en één 100.3
9En hij sprak:
Wie oren heeft die horen, moet er gehoor aan geven.
Noten
1geografisch gaat het om het meer (van Galilea), maar in de bewoording van  Marcus gaat het om de zee en die diepgang mag in de vertaling bewaard blijven
2het zelfstandig naamwoord voor zaad ontbreekt in de tekst, dit is een uitnodiging aan de luisteraar om er zelf betekenis aan te geven
3sommigen lezen hier steeds een voorzetsel (tot 30, tot 60 en tot 100), maar ik ga uit van het telwoord 'één',dat hangt af van de accenten en die ontbreken in de oudste handschriften
Afdrukken | vertaling door fcderonde | bij Biddag
Laatste wijziging 13 Feb 2021 14:09:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 4,1-9 [Evangelie] het gezaaide woord, Mar. 4,1-9 [Evangelie] , Mar. 4,1-9 [Evangelie]

Biddag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Pr. 3,1-13 [OT]
Mar. 4,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon