aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e van de 40 dagen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 14,15-31 Laatste woorden, laatste vragen
Luc. 9,28-36 Verheerlijking op de berg
Deut. 5,6-21 De tien woorden
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Johannes 2,13-25
12Hierna daalde hij af naar Kapernaum,
hijzelf, zijn moeder met zijn broers en de leerlingen,
en daar bleven zij niet vele dagen.
13Toen het Joodse Pascha nabij was,
ging ook Jezus op naar Jeruzalem.
14En in de tempel trof hij de verkopers
van runderen, schapen en duiven
en de munthandelaren, die er zaten.
15Van vezels maakte hij een zweepje,
en hij dreef allen uit de tempel,
ook de schapen en runderen,
Het geld van de wisselaars stortte hij uit
en keerde hun tafels om.
16En tot de duivenverkopers zei hij:
Haal dit van hier weg,
maak het huis van mijn vader niet tot een handelshuis.
17Zijn leerlingen herinnerden zich,
dat er geschreven is:
´De ijver voor uw huis zal mij verteren.´ (Psalm 69:10)

De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem:
18Welk teken toont u ons,
dat u deze dingen doet?
19Jezus antwoordde en zei tot hen:
Laten jullie dit heiligdom uiteenvallen,
in drie dagen zal ik het oprichten.
20De Joden dan zeiden:
zesenveertig jaren is aan dit heiligdom gebouwd
en u zal het in drie dagen oprichten?
21Maar dit zei hij over het heiligdom van zijn lichaam.
22Toen hij dan uit de doden was opgewekt,
herinnerden zijn leerlingen zich,
dat hij dit had gezegd.
En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus tot hen sprak.

23Toen hij te Jeruzalem was,
tijdens het Pascha, op het feest,
geloofden velen in zijn naam,
omdat zij van hem de tekenen aanschouwden, die hij deed.
24Maar zelf had Jezus geen geloof in hen,
omdat hij hen allen kende.
25En omdat hij er geen behoefte aan had,
dat iemand over de mens zou getuigen.
Want zelf wist hij wat er in de mens was.

Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 2 Mar 2018 11:42:25
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 2,13-25 Dit heiligdom, Joh. 2,13-25
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 612; Colofon