aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 4 maart 2018
Johannes 2,13-25
Vertaling
12Hierna daalde hij af naar Kapernaum,
hijzelf, zijn moeder met zijn broers en de leerlingen,
en daar bleven zij niet vele dagen.
13Toen het Joodse Pascha nabij was,
ging ook Jezus op naar Jeruzalem.
14En in de tempel trof hij de verkopers
van runderen, schapen en duiven
en de munthandelaren, die er zaten.
15Van vezels maakte hij een zweepje,
en hij dreef allen uit de tempel,
ook de schapen en runderen,
Het geld van de wisselaars stortte hij uit
en keerde hun tafels om.
16En tot de duivenverkopers zei hij:
Haal dit van hier weg,
maak het huis van mijn vader niet tot een handelshuis.
17Zijn leerlingen herinnerden zich,
dat er geschreven is:
De ijver voor uw huis zal mij verteren.1
De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem:
18Welk teken toont u ons,
dat u deze dingen doet?
19Jezus antwoordde en zei tot hen:
Laten jullie dit heiligdom uiteenvallen,
in drie dagen zal ik het oprichten.
20De Joden dan zeiden:
zesenveertig jaren is aan dit heiligdom gebouwd
en u zal het in drie dagen oprichten?
21Maar dit zei hij over het heiligdom van zijn lichaam.
22Toen hij dan uit de doden was opgewekt,
herinnerden zijn leerlingen zich,
dat hij dit had gezegd.
En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus tot hen sprak.
23Toen hij te Jeruzalem was,
tijdens het Pascha, op het feest,
geloofden velen in zijn naam,
omdat zij van hem de tekenen aanschouwden, die hij deed.
24Maar zelf had Jezus geen geloof in hen,
omdat hij hen allen kende.
25En omdat hij er geen behoefte aan had,
dat iemand over de mens zou getuigen.
Want zelf wist hij wat er in de mens was.
Noten
1Cf. Psalm 69:10
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 4 Dec 2020 11:37:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 2,13-25 [Evangelie] Dit heiligdom, Joh. 2,13-25 [Evangelie] , Joh. 2,13-22 [Evangelie] , Joh. 2,13-25 [Evangelie] De strijd om het heiligdom

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 20,1-17 [OT]
Joh. 2,13-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1994; Colofon