aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 25 februari 2018
Marcus 9,2-10
Inleiding
Jezus, een metamorfose.
Vertaling
2En na zes dagen nam Jezus
Petrus, Jakobus en Johannes mee
en voerde hen omhoog naar een bergtop —
hen alleen.
En hij veranderde van gedaante voor hun ogen.
3En zijn kleren werden prachtig glanzend wit
zo wit als geen lakenbewerker op aarde ze kan maken.
4En aan hen verscheen Elia met Mozes
en ze waren in gesprek met Jezus.
5En Petrus antwoordde en zei tot Jezus:
Rabbi,
het is goed dat wij hier zijn,
laten we drie tenten maken,
één voor jou, één voor Mozes en één voor Elia.
6Want hij wist niet wat hij moest antwoorden,
omdat ze zeer bevreesd geworden1 waren.
7En er ontstond2 een wolk
die hen overschaduwde
en er klonk3 een stem uit de wolk:
Deze is mijn zoon, de geliefde,
hoort naar hem.
8En plotseling, rondkijkend, zagen ze niemand meer,
alleen Jezus bij hen.
9En terwijl ze afdaalden van de berg droeg hij hen op
om aan niemand te vertellen wat ze gezien hadden,
behalve wanneer de zoon van de mens
uit de doden zal zijn opgestaan.
10En zij hielden dit woord vast
terwijl ze met elkaar overlegden wat dat is:
het uit de doden opstaan.
Noten
1van γίνομαι, geschieden, gebeuren, worden
2zelfde werkwoord γίνομαιi, hier niet goed met 'geschieden' te vertalen
3en nogmaals γίνομαι, hier weer anders vertaald. Maar wel steeds hetzelfde werkwoord, dat aangeeft dat er iets belangrijks op het punt staat te 'gebeuren'.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:02:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,2-10 [Evangelie] Verheerlijking op de berg, Mar. 9,2-10 [Evangelie] Mijn zoon, die Ik liefheb, Mar. 9,2-10 [Evangelie]

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,2-10 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 180; Colofon