aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 18 februari 2018
Marcus 1,12-15
Inleiding
Beproeving in de woestijn
Vertaling
12Gelijk1 wierp de geest hem uit2 de woestijn in.
13Hij was in de woestijn veertig dagen
beproefd door satan3 .
Hij was bij de wilde dieren
en de boden4 dienden5 hem.
14Na het overleveren6 van Johannes,7
kwam Jezus naar Galilea8
om het evangelie9 van God te verkondigen:
15Vervuld is de tijd10
en nabijgekomen11 is het koningschap van God.
Keer je om12
en heb vertrouwen in13 het evangelie.
Noten
1εὐθὺς — heb ik in verband met het "gelijkmaken" van de messiaanse weg Mar. 1:3, die loopt van (1:11) en naar Galilea met "gelijk" vertaald, zo ook Hemelsoet. Gelijk, i.i.t. "terstond" SV en Naastepad of "meteen daarna" NBV.
2ἐκβάλλω — na de ἀγαπητός uit vers 11 nu de uitgestotene, uitgeworpene, gelijk na de uitverkiezing volgt de uitwerping. Verder gebruikt bij demonen Mar. 1:39, 3:15, 22, 9:38, satan Mar. 3:23 en wisselaars Mar. 11:15
3Mk vertelt als enige niet waaruit die beproeving bestaat
4mijn keuze voor boden (zie het Elia verhaal: "bode" van de koningin en dan hetzelfde woord meteen daarna voor de "engel" van JHWH) om verband met vleugels e.d. te vermijden
5διακονέω — is meer dan "zorgen voor" zoals in NBV
6niet "gevangen nemen" zoals in NBV, dat staat in Mar. 6:17. Overleveren bijna altijd gereserveerd voor de mensenzoon, door Judas (Mar. 14:44), aan (Mar. 15:2) en door (Mar. 15:15) Pilatus
7Naastepad: “nadat men Johannes had overgeleverd”
8Galilea — streek, als soortnaam, maar wordt een eigen naam met denigrerende betekenis. De messiaanse weg gaat (Mar. 1:9) uit Galilea weer naar (Mar. 1:14) Galilea
9evangelie: 8x bij Mk, 4x bij Mt, niet bij Lk en Jh. Hebr. BSR – blijde boodschap brengen
10καιρός vervulde tijd, i.t.t. χρονόϛ
11ἐγγίζω — nabijkomen, naderen, zo ook: dichtbij Jeruzalem (Mar. 11:1)en “hij die mij overlevert (!) is nabij (Mar. 14:42)
12omkeren heeft ook een letterlijke ommezwaai tot gevolg; "kom tot inkeer" zoals in NBV blijft helemaal aan de binnenkant
13ἐν τῷ εὐαγγελίῳ "niet zozeer de inhoud van geloof, maar de ruimte waarin geloven mogelijk is" Naastepad
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 4 Feb 2021 15:27:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] Roeping, Mar. 1,12-15 [Evangelie] , Mar. 1,14-20 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gen. 9,8-17 [OT]
Mar. 1,12-15 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 303; Colofon