aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Marcus 1,12-15
Beproeving in de woestijn
12 Gelijk1 wierp de geest hem uit2 de woestijn in.
13 Hij was in de woestijn veertig dagen
beproefd door satan3 .
Hij was bij de wilde dieren
en de boden4 dienden5 hem.
14 Na het overleveren6 van Johannes,7
kwam Jezus naar Galilea8
om het evangelie9 van God te verkondigen:
15 "Vervuld is de tijd10
en nabijgekomen11 is het koningschap van God.
Keer je om12
en heb vertrouwen in13 het evangelie".
Noten
1euthus heb ik in verband met het "gelijkmaken" van de messiaanse weg 1: 3, die loopt van (1:11) en naar Galilea met "gelijk" vertaald, zo ook Hemelsoet. Gelijk, i.i.t. "terstond" SV en Naastepad of "meteen daarna" NBV.
2ekballoo, na de agapètos uit vers 11 nu de uitgestotene, uitgeworpene, gelijk na de uitverkiezing volgt de uitwerping. Verder gebruikt bij demonen 1:39, 3: 15, 22, 9:38, satan 3:23 en wisselaars 11:15
3Mk vertelt als enige niet waaruit die beproeving bestaat
4mijn keuze voor boden (zie het Elia verhaal: "bode" van de koningin en dan hetzelfde woord meteen daarna voor de "engel" van JHWH) om verband met vleugels e.d. te vermijden
5diakonein is meer dan "zorgen voor" zoals in NBV
6niet "gevangen nemen" zoals in NBV, dat staat in 6:17. Overleveren bijna altijd gereserveerd voor de mensenzoon, door Judas (14: 44), aan (15: 2) en door (15: 15) Pilatus
7Naastepad: “nadat men Johannes had overgeleverd”
8Galilea — streek, als soortnaam, maar wordt een eigen naam met denigrerende betekenis. De messiaanse weg gaat (1: 9) uit Galilea weer naar (1: 14) Galilea
9evangelie: 8x bij Mk, 4x bij Mt, niet bij Lk en Jh. Hebr. BSR – blijde boodschap brengen
10kairos vervulde tijd, i.t.t. chronos
11eggizoo — nabijkomen, naderen, zo ook: dichtbij Jeruzalem (11: 1)en “hij die mij overlevert (!) is nabij (14:42)
12omkeren heeft ook een letterlijke ommezwaai tot gevolg; "kom tot inkeer" zoals in NBV blijft helemaal aan de binnenkant
13ev toi euaggelioi "niet zozeer de inhoud van geloof, maar de ruimte waarin geloven mogelijk is" Naastepad

Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 15 Jan 2018 11:51:58
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 , Mar. 1,14-20 , Mar. 1,12-15 , Mar. 1,14-20 Roeping, Mar. 1,12-15
Commentaar: Mar. 1,1-45 Berg en Zee bij Marcus, Mar. 1,14-20 geroepen of geronseld?
Deze site heeft 255 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 281; Colofon